Återbetalningsskydd (ITP1 och ITPK)

Om du omfattas av tjänstepensionen ITP1 eller ITPK kan du välja att ha återbetalningsskydd. Det innebär i så fall att du själv får lägre pension, men att familjen får de pengar som finns inbetalda till tjänstepensionen om du avlider.

Om du valt att ha återbetalningsskydd, innebär det att dina närmaste får de pengar som finns inbetalat till din tjänstepension (ITP1 eller ITPK) om du skulle avlida innan hela pensionskapitalet betalats ut som pension till dig själv. Det gäller oavsett om du avlider före eller efter du gått i pension.

Avlider du innan du har börjat ta ut tjänstepensionen, räknar man ut hur mycket pengar som har hunnit betalas in till din tjänstepension. Summan betalas sedan ut till någon av dina närmaste under fem år.

Skulle du avlida efter att utbetalningen har startat och du valde att ta ut tjänstepensionen (ITP1 eller ITPK) på 10 år men avlider efter exempelvis sex år, betalas de fyra år som återstår ut till någon av dina närmaste.

Innan du väljer att ha återbetalningsskydd, fundera på om behovet finns, eftersom detta försäkringsskydd sänker din egen tjänstepension. Ta gärna hjälp av PTKs Rådgivningstjänst. Valet av återbetalningsskydd gör du hos Collectum.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?