Återbetalningsskydd (ITP1 och ITPK)

Om du omfattas av tjänstepensionen ITP1 eller ITPK kan du välja att ha återbetalningsskydd. Läs om vad det innebär för dig själv och för din familj.

Arbetsplatsanpassad föreläsning om försäkringar

Avtalat ger även arbetsplatsanpassade föreläsningar där informationen passar just er på din arbetsplats och ni kan ställa frågor direkt till kunniga försäkringskonsulter. Välkommen att boka en digital föreläsning: kundmotet@avtalat.se

Om du valt att ha återbetalningsskydd , får dina närmaste de pengar som finns inbetalat till din tjänstepension (ITP1 eller ITPK) om du skulle avlida innan hela pensionskapitalet betalats ut som pension till dig själv. Det gäller oavsett om du avlider före eller efter du gått i pension.

Avlider du innan du har börjat ta ut tjänstepensionen, räknar man ut hur mycket pengar som har hunnit betalas in till din tjänstepension. Summan betalas sedan ut till någon av dina närmaste under fem år.

Skulle du avlida efter att utbetalningen har startat och du valde att ta ut tjänstepensionen (ITP1 eller ITPK) på 10 år men avlider efter exempelvis sex år, betalas de fyra år som återstår ut till någon av dina närmaste.

Innan du väljer att ha återbetalningsskydd, fundera på om behovet finns. Återbetalningsskyddet kostar inget, men om du inte väljer återbetalningsskydd får du ta del av arvsvinster som innebär att du får lite extra inbetalt till din tjänstepension. Ta hjälp av Avtalats rådgivningstjänst. Valet av återbetalningsskydd gör du hos Collectum.

Avtalat - så fungerar kollektivavtalad tjänstepension och försäkring

Avtalat är det informationsbolag som ansvarar för information om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring via jobbet inom privat sektor.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg