Medlem i Unionen - behandling av dina personuppgifter

Här får du en tydlig bild av hur vi behandlar dina uppgifter som medlem i Unionen. Dina uppgifter behövs för att behandla din ansökan om medlemskap samt för att hantera frågor löpande under medlemskapet.

Inledning

När du ansöker om att bli medlem i Unionen överlämnar du dina uppgifter, såsom namn, kontaktuppgifter, personnummer, uppgift om arbetsgivare, lön m.m. Dessa uppgifter behövs för att behandla din ansökan om medlemskap samt för att hantera frågor löpande under medlemskapet.

Uppgifterna som du lämnar i din medlemsansökan utgör eller kan utgöra personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/679/EU (”GDPR”) och den svenska kompletterande dataskyddslagen (2018:218). Även andra personuppgifter om dig kan komma att behandlas under medlemskapet.

För den behandling som beskrivs i denna information är det Unionen, org. nr 802001-5759 (nedan ”Unionen”, ”vi” eller ”oss”) som är personuppgiftsansvarig.

Information om personuppgiftsbehandling av Unionen Medlemsförsäkring AB, org. nr 516401-6791, (”Unionen Medlemsförsäkring”) finns att läsa på länken nedan.

Unionen tar din integritet på stort allvar. Att dina personuppgifter behandlas med varsamhet och i enlighet med de krav lagstiftningen ställer är en självklarhet och en central förtroendefråga för Unionen. Öppenhet och transparens är ledord för vår behandling av dina personuppgifter. Genom att ta del av denna informationstext hoppas vi därför att du kommer att få en tydlig bild av hur vi behandlar dina uppgifter som medlem, och i och med detta känna dig trygg med att vi hanterar dina uppgifter.

Inom Unionen vidtar vi en mängd åtgärder för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter, oavsett om de samlats in direkt från dig eller från någon annan. Vi har bland annat utsett dataskyddsombud vars primära uppgift är att granska att vi verkligen följer de lagar, regler och interna riktlinjer som gäller. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet finner du i slutet av denna information.

Utöver denna allmänna informationstext kan vi under vissa omständigheter lämna kompletterande eller separat information till dig om viss personuppgiftsbehandling. Sådan kompletterande information gäller i så fall i tillägg och med företräde framför denna allmänna informationstext.

Innehåll:

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg