Övriga (inte medlemmar) Med- motparter, leverantörer med fler

Unionens information till andra vars personuppgifter behandlas av Unionen.

Inledning

Inom ramen för Unionens verksamhet behandlas personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/679/EU (”GDPR”) och den svenska kompletterande dataskyddslagen (2018:218). Den här informationen tar sikte på personuppgiftsbehandling avseende dig som:

 • är medpart, motpart eller vittne i en process som rör Unionen och/eller Unionens medlemmar,
 • är arbetsgivarföreträdare,
 • deltar i eller omfattas av någon av Unionens kampanjer eller opinionsbildande åtgärder,
 • deltar i av Unionen genomförd undersökning
 • har lämnat tips för värvning av medlem,
 • har nominerat medlem till utmärkelser och liknande,
 • deltar i eller talar vid kurs, utbildning eller event som anordnats av Unionen,
 • har sökt anställning hos Unionen,
 • är anhörig till anställd hos Unionen,
 • har ansökt om arbetstillstånd,
 • tecknar avtal med Unionen om till exempel leverantörstjänster, eller
 • besöker Unionens lokaler.

För den behandling som beskrivs i denna information är det Unionen, org. nr 802001-5759 (nedan ”Unionen”, ”vi” eller ”oss”) som är personuppgiftsansvarig.

Nedan finner du information om hur Unionen behandlar personuppgifter om dig som inte är medlem i förbundet. Att dina personuppgifter behandlas med varsamhet och i enlighet med de krav lagstiftningen ställer är en självklarhet och en central förtroendefråga för Unionen. Öppenhet och transparens är ledord för vår behandling av dina personuppgifter. Genom att ta del av denna informationstext hoppas vi att du kommer att få en tydlig bild av hur Unionen behandlar dina  uppgifter och i och med detta känna dig trygg med att vi hanterar dina uppgifter.

Inom Unionen vidtar vi en mängd åtgärder för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter, oavsett om de samlats in direkt från dig eller från någon annan. Vi har bland annat utsett dataskyddsombud vars primära uppgift är att granska att vi verkligen följer de lagar, regler och interna riktlinjer som gäller. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet finner du i slutet av denna information.

Utöver denna allmänna informationstext kan vi under vissa omständigheter lämna kompletterande eller separat information till dig om viss personuppgiftsbehandling. Sådan kompletterande information gäller i så fall i tillägg och med företräde framför denna allmänna informationstext.

Innehåll

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg