Värva nya medlemmar - behandling av potentiella medlemmars personuppgifter

Unionens behandling av potentiella medlemmars personuppgifter i värvningssyfte.

Inledning

Har du blivit kontaktad av Unionen med ändamålet att värva dig som medlem?

För att Unionen ska lyckas med allt vi vill förbättra i arbetslivet behöver vi många medlemmar. Att värva nya medlemmar är därför en central del i Unionens verksamhet, i syfte att bli en starkare kraft på svensk arbetsmarknad.

Unionen vidtar en rad åtgärder i syfte att värva nya medlemmar. Inom ramen för dessa åtgärder behandlas personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/679/EU (”GDPR”) och den svenska kompletterande dataskyddslagen (2018:218).

För den behandling som beskrivs i denna information är det Unionen, org. nr 802001-5759 (nedan ”Unionen”, ”vi” eller ”oss”) personuppgiftsansvarig.

Nedan finner du information om hur Unionen behandlar personuppgifter om potentiella medlemmar inom ramen för den värvande verksamheten.

Unionen tar din integritet på stort allvar. Att dina personuppgifter behandlas med varsamhet och i enlighet med de krav lagstiftningen ställer är en självklarhet och en central förtroendefråga för Unionen. Öppenhet och transparens är ledord för vår behandling av dina personuppgifter. Genom att ta del av denna informationstext hoppas vi därför att du kommer att få en tydlig bild av hur vi behandlar dina uppgifter som medlem, och i och med detta känna dig trygg med att vi hanterar dina uppgifter.

Inom Unionen vidtar vi en mängd åtgärder för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter, oavsett om de samlats in direkt från dig eller från någon annan. Vi har bland annat utsett dataskyddsombud vars primära uppgift är att granska att vi verkligen följer de lagar, regler och interna riktlinjer som gäller. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet finner du i slutet av denna information.

Inom ramen för medlemskapet i Unionen behandlas en rad uppgifter för en mängd olika ändamål. Sådan behandling beskrivs separat från denna information, under www.unionen.se/personuppgifter.

Utöver denna allmänna informationstext kan vi under vissa omständigheter lämna kompletterande eller separat information till dig om viss personuppgiftsbehandling. Sådan kompletterande information gäller i så fall i tillägg och med företräde framför denna allmänna informationstext.

Innehåll

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg