Avtal 2023 - Detta vill vi i avtalsrörelsen

Uppväxlad löneökningstakt, avsättningar till flexpension och en särskild satsning på höjning av avtalens lägstalöner.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
Wästfelt/Linder

Publicerad 31 okt. 2022

Den 31 oktober har Unionen som en del av Facken inom Industrin där även Sveriges Ingenjörer, IF Metall, GS och Livs ingår, presenterat gemensamma krav i avtalsrörelsen 2023. 

Vår uppgift är att förhandla fram bästa möjliga avtal och löneökningsnivå för medlemmarnas räkning, det gäller inte minst i ett läge som detta med stora osäkerheter i omvärlden och en ekonomiskt svår situation med hög inflation .

Bästa möjliga löneökningsnivå hittar vi genom att utifrån mycket noggranna ekonomiska analyser dra slutsatser kring vad som ger bäst utveckling och trygghet för Unionens medlemmar och övriga löntagare under kommande avtalsperiod och för löneutvecklingen över tid. När vi tittar på faktorer som svensk konkurrenskraft, hur företagen går och hur utvecklingen på arbetsmarknaden ser ut, kan vi inte landa i någon annan slutsats än att det är dags att växla upp löneökningstakten!

Dessa är facken inom industrins gemensamma krav:

  • 4,4 procent i löneökningsnivå, givet en 1-årig avtalsperiod . Det innebär en uppväxling, det vill säga ett högre lönekrav än i de senaste avtalsrörelserna.

Just nu finns flera röster som menar att kravet på löneökning borde kompensera för den nuvarande höga inflationstakten. Men en strategi som går ut på att kompensera inflationen med motsvarande höga löneökningar är mycket riskfylld. Vi vet vad som händer när vi jagar inflationen och inte håller oss till inflationsmålet. Det leder till ännu högre inflation , räntehöjningar och ger en löne- och prisspiral, meden lång period av urholkade löner och risk för ökad arbetslöshet. Där vill vi inte hamna.

Unionen har medlemmarnas uppdrag att få ut bästa möjliga löneökningar som ger mer pengar i plånboken över tid. Utifrån den situation vi har idag är det därför viktigare än på länge att vi, och övriga parter på arbetsmarknaden, står fast vid den modell som visat sig gynna Sverige och svenska löntagare långsiktigt.

  • En extra satsning på lägstalönerna i avtalen. Det motiveras inte minst av att den nuvarande situationen drabbar dem med minst marginaler särskilt hårt.
  • Fortsätta bygga ut systemet för flexpension i syfte att hörsamma behovet av möjligheten att gå ned i tid mot slutet av arbetslivet och att öka avsättningarna till tjänstepension.

Martin Linder
Förbundsordförande

Martin Wästfelt
Förhandlingschef