Avtal 2023 - Dags att förhandla nya avtal

I samband med att vi växlar krav med motparten inom den märkessättande industrin går avtalsrörelsen in i en ny fas. Vi har nu svart på vitt vilka krav Unionen ställer och även vilka krav arbetsgivarsidan på industrin har på önskelistan.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
mwml

Publicerad 21 dec. 2022

Detta vill Unionen

Unionens medlemmar har varit tydliga med att en god löneutveckling är det viktigaste behovet och vi står fast vid att det är dags att växla upp löneökningstakten. Vi ska komma ihåg att företagens förmåga att betala högre löner till sina anställda framför allt påverkas av andra faktorer än det aktuella konjunkturläget.

  • Kravet på 4,4 procent i löneökning för en avtalsperiod om ett år står fast. Dessutom ska Unionens medlemmar som har individgarantier i sina avtal även fortsatt garanteras en lägsta löneökning. 
  • Eftersom personer med låga löner och små marginaler är extra utsatta när priser och räntor stiger behöver avtalens lägstalöner höjas med minst 1600 kronor per månad.
  • Distansarbete ökar i omfattning på arbetsmarknaden och vi ser ett behov av att klargöra hur frågor på området ska hanteras.  Vi yrkar därför på att parterna inom industrin tar fram en gemensam vägledning till lokala parter om distansarbete. 
  • För att kunna och orka jobba längre och samtidigt ha råd att gå i pension när det är dags kräver vi också ytterligare avsättning till de system för deltidspension/flexpension som parterna tidigare har träffat överenskommelse om. 
  • Vi ställer också krav som syftar till att förstärka möjligheten till återhämtning och balans i arbetslivet. 

Detta vill arbetsgivarsidan

Det är både väntat och beklagligt att den ekonomiska situationen används som skäl att hålla löneökningstakten på en låg nivå. Teknikföretagen gick idag ut med ett bud på en löneökning om 2 procent. Att arbetsgivarsidan så här i inledningen av förhandlingarna säger att utrymmet för löneökningar är litet är i sig inget nytt. Det man inte talar lika högt om är att konkurrenskraften för svensk industri är god och har stärkts de senaste åren. Industriproduktionen har ökat, lönsamheten är god, företagens priser har gått upp markant, industrins investeringar har stigit och Sverige har tagit exportmarknadsandelar. Självklart ska medarbetare som är med och skapar värde i sina företag få del av det värdet bland annat genom en god löneutveckling .

Andra krav som ställs handlar om att arbetsgivaren ska få utökade möjligheter att bestämma över din arbetstid och hur den förläggs.

Efter helgerna sätter vi i gång förhandlingarna på industrin och fortsätter växla krav med motparter i andra branscher. Det är tillsammans vi gör skillnad och det är gemensamt vi sätter tryck i kommande förhandlingar.

Martin Linder
Förbundsordförande

Martin Wästfelt
Förhandlingschef

 

Media URL