Schyst resande

Schyst resande är ett nätverk som lyfter de sociala, och ekonomiska baksidorna av resandet i världen. De fem organisationer som står bakom Schyst resande arbetar alla med mänskliga rättigheter och hur de påverkas av turism och resande, men utifrån lite olika perspektiv.

 I nätverket ingår representanter från Unionen, Hotell- och restaurangfacket, Fair Action, IOGT-NTO-rörelsen, Svenska kyrkan och Union to Union. Unionens och Hotell- och restaurangfackets ingång är primärt att belysa arbetsvillkor och sociala villkor ute på destinationsorterna.

Många älskar att resa till länder som Thailand, Mexiko, Vietnam och Indien. Men turistandet har också en baksida som ofta förbises. Miljöförstöring, dåliga arbetsvillkor för lokalbefolkningen och hotellkedjor som exploaterar mark och stränder är några av turistandets avigsidor. Genom att resa schyst kan resenärerna dock påverka och bidra till utveckling i fattiga länder. Nätverket Schyst resande vill bidra till att alla resenärer, antingen det handlar om semester eller affärsresor, tänker på vad de skulle kunna göra för att medverka till att resandet blir ansvarsfullt och hållbart.

Vill du bidra? Nedan hittar du konkret tips om hur du kan resa schyst.

Våga fråga – våga ställa krav

Researrangörerna har ett ansvar för att det som saluförs i katalogerna drivs med schysta villkor och med minsta möjlig negativ social eller miljömässig påverkan. Ställ därför frågor till din researrangör eller resebyrå när bu bokar din resa.

 • Fråga om hur arbetsförhållandena ser ut för de anställda på ditt hotell. Kan resebyrån intyga att löner och andra anställningsvillkor minst är i nivå med lokal lagstiftning?
 • Fråga också om hotellets miljöarbete. Renas avloppet? Hur ser avfallshanteringen ut? Arbetar man för att effektivisera vattenanvändningen och energiförbrukningen?
 • Välj ett flygbolag som har tecknat kollektivavtal om schysta löner och villkor.
 • Välj om möjligt researrangörer som har märkningar av hotell både vad gäller miljö och arbetsförhållanden.

Handla lokalt och ge dricks

Lokalbefolkningen ska tjäna på sin turism. I många fattigare länder försvinner stora delar av vinsten från turismen ut ur landet. Se därför till att dina pengar gynnar den lokala ekonomin.

 • Köp lokalproducerad mat och dryck, samt frukt och grönsaker anpassade efter odlingssäsong.
 • Välj lokalt arrangerade utflykter, den lokalägda restaurangen och det lokalägda hotellet, dykcentret, etc.
 • Pruta inte för prutandets skull, utan visa respekt för att t ex försäljaren av sjalar på stranden måste få ihop pengar för att försörja sin familj.

 • Lämna gärna dricks till t ex städerskan på ditt hotell.

Anpassa resandet – för lägre utsläpp

Flygindustrin står för fem procent av den totala uppvärmningen. Att vara medveten om flygets klimatpåverkan och som resenär agera utifrån detta är ett första steg till en bättre miljö.

 • Flyg mer sällan, stanna borta längre.
 • Res med miljön i åtanke när du är på plats. Tåg är bra alternativ.

Var sparsam med el och vatten

Tänk på att din konsumtion av el och vatten kan drabba lokalbefolkningen på orten du besöker. Energi är en lyxvara och det råder svår vattenbrist i många länder.

 • Stäng av luftkonditioneringen, när den inte behövs.
 • Var sparsam med vattnet i duschen.
 • Återanvänd handduken i hotellrummet.
 • Dra ur elektriska apparater ur kontakten.
 • Undvik att åka på golfsemester till ett land med vattenbrist.

Visa respekt för boende och anställda på resmålet

Ta hänsyn till lokal kultur och värderingar och hur ditt beteende påverkar lokalbefolkningen. Alkohol och droger är exempelvis ett vanligt förekommande inslag i turistindustrin vilket påverkar lokalsamhället negativt.

 • Läs på om landet och kulturen som du ska åka till.
 • Uppträd som du skulle önska att turister uppträdde mot dig här hemma.
 • Tänk på lokala klädkoder.
 • Fråga innan du fotar någon - inte minst barn eller människor i utsatta situationer.
 • Om du dricker alkoholhaltiga drycker, gör det på ett ansvarsfullt sätt.
 • Tacka nej till illegala droger, du bidrar till drogproblemen om du gynnar den lokala droghandeln.
 • Reagera om du märker att researrangören gör alkohol till något viktigt under resan.

Var uppmärksam och agera mot sexköpsturism

Handel med människors kroppar är utbredd i många fattiga länder och omsätter årligen mångmiljardbelopp. Barnsexturism, det vill säga att köpa sex av barn under 18 år, är ett allvarligt brott och leder till hårda straff.

 • Agera om du ser misstänkt barnsexturism.  Gå till den lokala polisen eller anmäl via ECPAT hotline: www.ecpathotline.se
 • Säg till hotellets ledning eller din researrangör om turister tar med sig barn upp på rummet, som ni inte har skäl att tro är incheckade.
 • Besök inte en bar eller ett område där du vet att prostitution är utbrett.
 • Inför resan, undersök om hotellet du ska bo på är porrfilmsfritt.

Riktlinjer och konventioner rörande mänskliga rättigheter som Schyst resande utgår ifrån i sitt arbete:

 • FN:s konventioner om mänskliga rättigheter
 • FN:s konvention om barnens rättigheter
 • ILO:s åtta kärnkonventioner:
  • ILO:s minimistandard för arbetsvillkor över hela världen:
  • Om förbud mot tvångs- och straffarbete
  • Om föreningsfriheten och organisationsrätten
  • Om förhandlingsrätten och den kollektiva organisationsrätten
  • Om lika lön för män och kvinnor
  • Om avskaffande av tvångsarbete
  • Om diskriminering vid anställning och yrkesutövning
  • Om minimiålder för tillträde till arbete
  • Förbud mot värsta formerna av barnarbete
 • OECD:s riktlinjer för multinationella företag

 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg