Europeiska företagsråd

I företag med minst 1 000 anställda som har verksamhet i flera europeiska länder, varav minst 150 anställda i vart och ett av två EU- eller EES-länder, kan europeiska företagsråd bildas på initiativ av de anställda.

På så sätt skapas en kanal för information och samverkan. Inom Unionen finns europeiska företagsråd på till exempel IKEA, Sandvik, Proffice, Atlas Copco, ASG, SKF, ICA och Telenor. 

För närvarande är 860 europeiska företagsråd (EWC*) etablerade med representanter för 15,6 miljoner löntagare vid transnationella företag. Men lagstiftningen medger att europeiska företagsråd skulle kunna inrättas vid omkring 2 300 företag med totalt 24 miljoner anställda.

Direktivet innebär att företag med mer än 1 000 anställda (varav minst 150 anställda i vart och ett av två olika EU/EES-länder) är skyldiga att förhandla med representanter för de anställda om att sätta upp informations- och samrådsorgan i viktiga frågor. Om parterna inte kommer överens gäller vissa stupstocksbestämmelser. Fackklubbarna i de respektive länderna ska kunna samarbeta för att inte företagsledningarna ska kunna spela ut dem mot varandra.

Som en del av det sociala paketet föreslog EU-kommissionen den 2 juli 2008 ändringar i det tidigare direktivet från 1994 (94/45EC). Under förhandlingarnas gång skärptes förslaget som har blivit en facklig framgång. Direktivet förbättrar de anställdas möjlighet att genom de europeiska företagsråden bli informerade och konsulterade vid företagsrekonstruktioner och beslut som rör jobben.

* European Work Councils (EWC) är den engelska benämningen på europeiska företagsråd.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg