Internationella arbetsplatser

Många av Unionens arbetsplatser är internationella i någon mening – ägarfrågan, marknaden, dotterbolag och partners. Våra förtroendevalda vittnar om att deras inflytande har minskat de senaste 10 åren - mer i dessa företag än i andra.

Vad gör Unionen

  • Satsar på arbetet i de Europeiska företagsråden (EWC). Våra egna EWC-ledamöter får skräddarsydd utbildning och stöd via unionen.se.
  • Satsar på utbildning och stöd till alla som har ett förtroendeuppdrag i en internationell koncern. Ett utvecklingsprogram för denna målgrupp som syftar till att tydliggöra inflytandevägar, knyta kontakter och höja förmågan att jobba proaktivt i dessa företag.
  • Driver utvecklingsprojekt som har till syfte att koppla ihop våra egna förtroendevalda i Sverige med fackligt aktiva på dotterbolag i andra länder.
  • Jobbar med att öka vår egna interna kompetens i EWC-frågor i anställdaorganisationen
  • Jobbar med att stärka vårt strategiska nätverk i Europa, utveckla federationernas arbete och skapa så stora synergier som möjligt.

Genom att bygga strukturer och kompetens för fackligt inflytande i dessa internationella företag stärker vi våra egna medlemmars förutsättningar men också våra kollegors i andra länder. Genom att driva smarta utvecklingsprojekt, skapa strategiska internationella allianser och utveckla federationernas arbete tar vi ansvar för oss själva och bidrar med det till att stärka den fackliga rörelsen.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg