Välkommen till Unionen Mellannorrland

Unionen Mellannorrland sträcker sig från kust till fjäll. Vi har drygt 22 000 medlemmar, varav 18 000 är yrkesverksamma. Här hittar du informationen om regionen.

En vy över Sundsvall tagen från Norra berget med tallar och berg i förgrunden, staden nedanför berget. I horisonten syns Södra berget och havet.

En presentation av Unionen Mellannorrland

Unionen Mellannorrland omfattar Västernorrland, Jämtland och en bit av Härjedalen. Vårt regionkontor ligger i Sundsvall, och vi arrangerar utbildningar och aktiviteter över hela regionen.  

 

Förhandlingsframställan med anledning av korttidsarbete

På grund av det stora förhandlingstryck som råder med anledning av korttidsavtal ber vi arbetsgivare att inkludera följande information i din förhandlingsframställan om korttidsarbete:

  • Kortfattad bakgrund till varför ni vill skriva korttidsavtal
  • Vilka ska omfattas? (namn och personnummer) Utse gärna en kontaktperson.
  • Är de berörda informerade? Detta är viktigt då Unionen inte kommer att inleda förhandlingen innan de berörda är informerade.
  • Vilken sysselsättningsgrad har berörd personal innan avtalets ingång?
  • Anställningstid för berörd personal?
  • Vilken arbetsminskning önskar ni att vi beslutar om? (20 % / 40 % / 60 %)
  • Vilken period ska avtalet gälla?
  • Är någon som berörs sjuk, föräldraledig eller har för avsikt att gå i pension under avtalsperioden?

 

Användbara länkar

Förhandlingsframställan

All information om Regionrådet 2021 och nomineringar och motioner

 

 

Kurser och aktiviteter

Här hittar du kurser och aktiviteter som vi arrangerar för dig som är medlem eller förtroendevald. Du kan sortera på ort eller region.

Kontakt - region Mellannorrland

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar eller är förtroendevald i region Mellannorrland. Välj region Mellannorrland i listvyn.

Chefsrådgivning region Mellannorrland

Tony Skopac är ombudsman för chefer i region Mellannorrland.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg