Kongress

Kongressen är Unionens högst beslutande forum och sker vart fjärde år. Här samlas medlemsvalda kongressombud och väljer vilka som ska leda Unionen de kommande fyra åren. Beslut fattas även om förbundets verksamhet och inriktning.

Vilka beslut fattas på kongressen? 

Kongressen fattar beslut om handlingsprogram som beskriver och prioriterar vad Unionen ska göra under kommande kongressperiod. Kongressen tar också beslut om Unionens politiska plattformar som beskriver vilken politik som behövs för att tillvarata medlemmarnas intressen. Några ytterligare återkommande frågor vid kongresser är beslut om medlemsavgift för kommande fyra år, val av ny förbundsstyrelse och beslut om reviderade stadgar.

Vilka deltar på kongressen?

På kongressen deltar 260 kongressombud tillsammans med förbundsstyrelsen och förbundets revisorer. De 260 kongressombuden fördelas på Unionens 18 regioner utefter andelen medlemmar. Det mesta en  region  kan ha är 52  ombud  och som minst kan en region ha sex ombud.

Kongressombud utses på regionråden. Till kongressombud kan yrkesverksamma och egenföretagarmedlemmar samt studerandemedlemmar bli utsedda.

Är du intresserad av att bli kongressombud och delta på kongressen? Prata med valberedningen i din region och anmäl ditt intresse för uppdraget. 

Kontaktuppgifter till regionala valberedningar

Praktisk information

Här hittar du praktisk information och underlag till Unionens nästa kongress, som sker i oktober 2023.

Skicka motioner till kongressen

En motion är ett förslag på något som Unionen ska tycka, tänka eller åstadkomma. Alla medlemmar kan skicka in motioner till kongressen och allas motioner är lika mycket värda. Skicka en motion till kongressen! Om den får stöd blir ditt förslag verklighet.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg