Kongress

Kongressen, som sker vart fjärde år, beslutar om förbundets verksamhet och inriktning för den kommande perioden.

Till kongressen kan medlemmar skriva motioner med egna förslag på vad Unionen ska tänka, tycka eller åstadkomma. Kongressen fattar beslut om handlingsprogram som beskriver och prioriterar vad Unionen ska göra under kommande kongressperiod. Några ytterligare återkommande frågor vid kongresser är beslut om medlemsavgift för kommande fyra år, val av ny förbundsstyrelsen och en antal ytterligare förtroendevalda till uppdrag i förbundet och beslut om reviderade stadgar.

Vilka deltar på kongressen?

Vid kongressen deltar 260 kongressombud tillsammans med förbundsstyrelsen. De 260 kongressombuden fördelas på Unionens 18 regioner utefter andelen medlemmar. Det mesta en  region  kan ha är 52  ombud  och som minst kan en region ha sex ombud.

Kongressombud utses på regionråden. Till kongressombud kan yrkesverksamma och egenföretagarmedlemmar samt studerandemedlemmar bli utsedda.

Nästa kongress går av stapeln 2023.

Tidigare kongresser

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg