Kongress

Kongressen, som sker vart fjärde år, beslutar om förbundets verksamhet och inriktning för den kommande perioden.

Till kongressen kan medlemmar skriva motioner med egna förslag på vad Unionen ska göra, tänka eller tycka. Kongressen fattar beslut om handlingsprogram som beskriver och prioriterar vad Unionen ska göra under kommande kongressperiod. Några ytterligare återkommande frågor vid kongresser är beslut om medlemsavgift för kommande fyra år, val av ny förbundsstyrelsen och en antal ytterligare förtroendevalda till uppdrag i förbundet och beslut om reviderade stadgar.

Senaste ordinarie kongress i Unionen hölls 11-15 oktober 2015. Om kongressen 2015 kan du läsa på vår demokratiwebb.

Nästa kongress

Unionens nästa ordinarie kongress kommer att hållas i Malmö oktober 2019.

Nomineringar kongressordförande

Inför kongressen 2019 kommer det genomföras en utbildning för de som är tänkta att sitta mötesordförande vid Unionens kongress . Utbildningen pågår från december i år och sedan under 2019 fram till kongressen.

Nationella valberedningen efterfrågar nu förslag på personer att gå utbildningen. Om du själv är intresserad eller vet någon annan som skulle vara en bra kongressordförande så skicka mellan 31 mars och 15 maj in ditt förslag via formuläret nedan.

Har ni frågor eller funderingar kontakta nominering@unionen.se

 

Uppgifter om dig som lämnar förslag

 

Uppgifter om den som föreslås:

Föreslagen kandidat är tillfrågad

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?