Kongress

Kongressen, som sker vart fjärde år, beslutar om förbundets verksamhet och inriktning för den kommande perioden.

Till kongressen kan medlemmar skriva motioner med egna förslag på vad Unionen ska göra, tänka eller tycka. Kongressen fattar beslut om handlingsprogram som beskriver och prioriterar vad Unionen ska göra under kommande kongressperiod. Några ytterligare återkommande frågor vid kongresser är beslut om medlemsavgift för kommande fyra år, val av ny förbundsstyrelsen och en antal ytterligare förtroendevalda till uppdrag i förbundet och beslut om reviderade stadgar.

Du kan lämna din motion till kongressen på Unionens demokratiwebb.

Nästa kongress

Unionens nästa ordinarie kongress kommer att hållas i Malmö oktober 2019.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?