Kongress

Kongressen, som sker vart fjärde år, beslutar om förbundets verksamhet och inriktning för den kommande perioden.

Till kongressen kan medlemmar skriva motioner med egna förslag på vad Unionen ska göra, tänka eller tycka. Kongressen fattar beslut om handlingsprogram som beskriver och prioriterar vad Unionen ska göra under kommande kongressperiod. Några ytterligare återkommande frågor vid kongresser är beslut om medlemsavgift för kommande fyra år, val av ny förbundsstyrelsen och en antal ytterligare förtroendevalda till uppdrag i förbundet och beslut om reviderade stadgar.

Senaste ordinarie kongress i Unionen hölls 11-15 oktober 2015. Om kongressen 2015 kan du läsa på vår demokratiwebb.

Den 30-31 maj 2016 hålls extra kongress

30-31 maj genomför Unionen extra kongress. Extra kongressen samlas för att diskutera och revidera förbundets stadgar. Till extra kongressen 2016 kommer valberedningen kommer senaste 14 dagar före extra kongress att delge alla ombud sitt förslag på förtroendevalda. 

 

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej