Kongress

Kongressen är Unionens högst beslutande forum och sker vart fjärde år. Här samlas medlemsvalda kongressombud och väljer vilka som ska leda Unionen de kommande fyra åren. Beslut fattas även om förbundets verksamhet och inriktning.

Vilka beslut fattas på kongressen? 

Kongressen fattar beslut om vad Unionen ska göra, tycka och åstadkomma under de närmsta fyra åren. Här beslutas vilken politik, inriktning och verksamhet som behövs för att tillvarata medlemmarnas intressen. Här beslutas också vilken medlemsavgift som ska gälla och om något ska förändras i stadgarna. Ombuden väljer en ny förbundsstyrelse och går igenom motioner från medlemmar och klubbar. 

Du är med och bestämmer!

Som medlem har du stora möjligheter att påverka Unionens verksamhet och politik när det är kongress . Ett effektivt sätt är att skriva motioner. En  motion  är ett förslag på något du tycker Unionen ska tänka, tycka eller åstadkomma. I motionen beskriver du det du vill förändra och argumenterar för din sak. Sedan tas din motion upp på kongressen och ombuden får ta ställning till om de vill stödja den eller inte. 

Du har också chansen att vara med och bestämma vem som ska leda hela Unionen i fyra år framöver. Förbundsstyrelsen väljs av medlemmar, eftersom Unionen är en förening. Alla medlemmar har rätt att nominera kandidater till uppdrag i förbundsstyrelsen och de övriga uppdragen som väljs på kongressen. 

Sista dag att skicka motioner till kongressen 2023 var den 31 januari. Sista dag att nominera var den 31 maj. 

Vilka deltar på kongressen?

På kongressen deltar 260 kongressombud tillsammans med förbundsstyrelsen och förbundets revisorer. De 260 kongressombuden fördelas på Unionens 18 regioner utefter andelen medlemmar. Det mesta en  region  kan ha är 52  ombud  och som minst kan en region ha sex ombud .

Kongressombud utses på regionråden. Till kongressombud kan yrkesverksamma och egenföretagarmedlemmar samt studerandemedlemmar bli utsedda.

Är du intresserad av att bli kongressombud och delta på kongressen? Prata med valberedningen i din region och anmäl ditt intresse för uppdraget. 

Kontaktuppgifter till regionala valberedningar

Nästa kongress

Nästa kongress sker på hösten 2027. 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg