Förbundsråd

Varje år träffas 130 ombud vid ett förbundsråd för att behandla den årliga verksamheten och, när det är så dags, dra upp riktlinjerna för avtalsförhandlingarna. Varje region har ett antal ombud som representerar regionen. Dessa väljs på regionrådet i din region.

Förbundsråd 17-18 juni 2019

Förutom att vara ett ordinarie årsmöte är mötet en del i upptakten inför avtalsrörelsen 2020. På detta så kallade avtalsförbundsråd drar vi upp riktlinjerna för den kommande avtalsrörelsen. Alla medlemmar kan skriva motioner om vad man vill förändra och förbättra i sina avtal. På avtalsförbundsrådet väljs nya branschdelegationer. Det är förtroendevalda i Unionen som kommer vara förhandlingsdelegation när Unionen ska förhandla nya kollektivavtal inom delegationens områden. Alla medlemmar kan nominera ledamöter till branschdelegationer.

Förbundsråd är också Unionens årsmöte och till förbundsrådet kan medlemmar skriva motioner med egna förslag på vad Unionen ska åstadkomma, tänka eller tycka. Förbundsråd fattar beslut om motioner, årsberättelse och årsredovisning samt frågan om förbundsstyrelsens ansvarsfrihet. Eftersom 2019 också är kongress år så flyttas de val som rör årsmötet till kongressen.

Här skickar du in din motion.

(sista dag att skicka in motion till årsmötet är 31 december. Sista dag att skicka in motion till avtalsförbundsrådet är den 17 april)

Nominera till branschdelegationer (30 nov - 10 mars)

Har du frågor om motioner kontakta motion@unionen.se

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?