Förbundsråd

Varje år utom kongressår träffas 130 ombud vid ett förbundsråd för att behandla den årliga verksamheten och, när det är så dags, dra upp riktlinjerna för avtalsförhandlingarna. Du kan själv nominera ett ombud.

Förbundsråd 28-29 maj 2018

28-29 maj 2018 är det dags för  förbundsråd . Förbundsråd är Unionens årsmöte och till förbundsråd kan medlemmar skriva motioner med egna förslag på vad Unionen ska åstadkomma, tänka eller tycka. Förbundsråd fattar beslut om motioner, årsberättelse och årsredovisning, frågan om förbundsstyrelsens ansvarsfrihet samt väljer ledamöter till delegation för förbundsövergripande frågor. 

Här skickar du in din motion.

Har du frågor om motioner kontakta motion@unionen.se

Vid förbundsråd väljs även delegation för förbundsövergripande frågor.
Här kan du skicka in din nominering. 

På Unionens demokratiwebb (demokrati.unionen.se) kan du läsa mer om förbundsrådet och ta del av handlingar och beslut.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?