Förbundsråd

Förbundsrådet är Unionens årsmöte. Varje år träffas 130 medlemsvalda ombud vid ett förbundsråd för att behandla den årliga verksamheten, besluta om inskickade motioner och välja delegation för förbundsövergripande frågor.

Vad är förbundsrådet?

Förbundsrådet är Unionens årsmöte . Här träffas 130 medlemsvalda ombud från en mängd olika branscher i alla olika delar av landet för att behandla den årliga verksamheten, besluta om motioner och välja personer till delegationen för förbundsövergripande frågor.

Gruppen som förhandlar avtal väljs

Den förbundsövergripande delegationen väljs årligen vid förbundsrådets årsmöte. Den består av förtroendevalda medlemmar som har i uppgift att förhandla fram de övergripande avtalen om pensioner, försäkringar, omställning med mera med Svenskt Näringsliv. Alla medlemmar kan nominera och bli nominerade till uppdrag i delegationen. Nomineringsperioden är mellan den 30 november och 10 mars.

Praktisk information

Här hittar du praktisk information och underlag till Unionens nästa förbundsråd, som äger rum den 29 maj 2023.

Motioner som påverkar hela Unionen

Alla medlemmar har rätt att skriva motioner till förbundsrådet, med egna förslag på vad Unionen ska åstadkomma, tänka eller tycka. Ombuden på förbundsrådet diskuterar alla inkomna motioner och beslutar om de ska stödjas eller inte. Motioner till förbundsrådet ska skickas in senast den 31 december året innan.

De år Unionen håller kongress hanteras motionerna till förbundsrådet på kongressen. 

Förbundsråd inför avtalsrörelse

När Unionens kollektivavtal med arbetsgivarorganisationerna är på väg att löpa ut kallas förbundsrådet samman för att behandla avtalsfrågor i ett så kallat avtalsförbundsråd. Då deltar även branschdelegationerna. På avtalsförbundsrådet fattar ombuden beslut om vilka avtalskrav Unionen ska driva den kommande avtalsrörelsen. 

Alla medlemmar kan skicka in motioner till avtalsförbundsrådet med förslag om vad Unionen ska tycka och göra i samband med avtalsrörelsen. Avtalsmotioner ska skickas in senast två månader innan mötet.

Förbundsråd som behandlar avtalsfrågor väljer även ledamöter till förbundets branschdelegationer. Du kan nominera medlemmar till uppdrag i branschdelegationerna mellan 30 november och 10 mars.

Vilka deltar vid förbundsrådet?

Vid förbundsråd deltar 130 förbundsrådsombud tillsammans med förbundsstyrelsen. De 130 förbundsrådsombuden fördelas på Unionens 18 regioner utefter andelen medlemmar. Det mesta en region kan ha är 26 ombud och som minst kan en region ha tre ombud. 

Att väljas till förbundsrådsombud

Förbundsrådsombuden väljs på regionernas årsmöten, regionråden. Här samlas regionens medlemsvalda ombud och väljer vilka som ska företräda dem på bland annat förbundsrådet. Alla medlemmar kan nomineras till uppdraget som förbundsrådsombud i sin egen region. Nomineringstiden är 30 november till 31 januari. 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg