Förbundsråd

Förbundsråd är Unionens årsmöte. Varje år träffas 130 ombud vid ett förbundsråd för att behandla den årliga verksamheten, medlemmarnas inskickade motioner och välja delegation för förbundsövergripande frågor. Förbundsrådet 2020 hålls mellan den 1 och 2 juni.

Nominera till förbundsråd

Här kan du skicka in din nominering till förbundsrådet 2020. De val som ska genomföras är till ledamöter till delegation för förbundsövergripande frågor samt till beredningsutskottet för kommande förbundsrådsperiod. Även mötesfunktionärer väljs.
Skicka in nomineringen senast 10 mars.

Vad är ett förbundsråd?

Förbundsråd är Unionens årsmöte . Varje år träffas 130 ombud  vid ett förbundsråd för att behandla den årliga verksamheten och, när det är så dags, dra upp riktlinjerna för avtalsförhandlingarna.

Till förbundsråd kan medlemmar skriva motioner med egna förslag på vad Unionen ska åstadkomma, tänka eller tycka. Förbundsråd fattar sedan beslut om motionerna samt om årsberättelse och årsredovisning, frågan om förbundsstyrelsens ansvarsfrihet samt väljer ledamöter till delegation för förbundsövergripande frågor.

Inför avtalsrörelser genomförs förbundsråd som har att behandla avtalsfrågor, ett så kallat avtalsförbundsråd. Till dessa kan medlemmar skriva avtalsmotioner med förslag om vad Unionen ska tycka, tänka, åstadkomma och vilka avtalskrav förbundet ska driva i avtalsrörelsen. Förbundsråd som har att behandla avtalsfrågor väljer även ledamöter till förbundets branschdelegationer.

Vilka deltar vid förbundsrådet?

Vid förbundsråd deltar 130 förbundsrådsombud tillsammans med förbundsstyrelsen. De 130 förbundsrådsombuden fördelas på Unionens 18 regioner utefter andelen medlemmar. Det mesta en region  kan ha är 26 ombud och som minst kan en region ha tre ombud

Förbundsrådsombud utses på regionråden. Regionrådsombuden väljer förbundsrådsombuden som de som ska företräda dem vid förbundsrådet. Till förbundsrådsombud kan yrkesverksamma och egenföretagarmedlemmar samt studerandemedlemmar bli utsedda.​

Motionera till förbundsråd

Du som är medlem kan skicka in motioner till förbundet.
Sista dag att skicka in motion till förbundsrådet 2020 var den 31 december 2019.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?