Förbundsråd

Varje år träffas 130 ombud vid ett förbundsråd för att behandla den årliga verksamheten och, när det är så dags, dra upp riktlinjerna för avtalsförhandlingarna. Varje region har ett antal ombud som representerar regionen. Dessa väljs på regionrådet i din region.

Vad är ett förbundsråd?

Förbundsråd är Unionens årsmöte . Varje år träffas 130 ombud  vid ett förbundsråd för att behandla den årliga verksamheten och, när det är så dags, dra upp riktlinjerna för avtalsförhandlingarna.

Till förbundsråd kan medlemmar skriva motioner med egna förslag på vad Unionen ska åstadkomma, tänka eller tycka. Förbundsråd fattar sedan beslut om motionerna samt om årsberättelse och årsredovisning, frågan om förbundsstyrelsens ansvarsfrihet samt väljer ledamöter till delegation för förbundsövergripande frågor.

Inför avtalsrörelser genomförs förbundsråd som har att behandla avtalsfrågor, ett så kallat avtalsförbundsråd. Till dessa kan medlemmar skriva avtalsmotioner med förslag om vad Unionen ska tycka, tänka, åstadkomma och vilka avtalskrav förbundet ska driva i avtalsrörelsen. Förbundsråd som har att behandla avtalsfrågor väljer även ledamöter till förbundets branschdelegationer.

Vilka deltar vid förbundsrådet?

Vid förbundsråd deltar 130 förbundsrådsombud tillsammans med förbundsstyrelsen. De 130 förbundsrådsombuden fördelas på Unionens 18 regioner utefter andelen medlemmar. Det mesta en region  kan ha är 26 ombud och som minst kan en region ha tre ombud

Förbundsrådsombud utses på regionråden. Regionrådsombuden väljer förbundsrådsombuden som de som ska företräda dem vid förbundsrådet. Till förbundsrådsombud kan yrkesverksamma och egenföretagarmedlemmar samt studerandemedlemmar bli utsedda.​

Förbundsråd 2019

Förutom att vara ett ordinarie årsmöte är mötet en del i upptakten inför avtalsrörelsen 2020. På detta så kallade avtalsförbundsråd drar vi upp riktlinjerna för den kommande avtalsrörelsen.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?