Nya avtal i mål: Almega Tjänsteförbunden Utbildningsföretag, Kompetensföretagen, Samhallavtalen och FASTIGO

Sent på fredagen blev det klart med ytterligare fem avtalsområden i avtalsrörelsen 2020.

Det nya avtalet på avtalsområde Almega Tjänsteförbunden - Utbildningsföretag gäller från och med 1 november 2020 och 29 månader framåt till 31 mars 2023. Avtalets totala värde är 5,4 procent varav 4,7 procent går till löneökningar och 0,7 procent avsätts till tjänstepensionen inom ramen för flexpension (deltidspension).

Du hittar kortfattad information om de viktigaste punkterna i avtalet och vad som gäller på avtalsområdets sida här på Unionens webbsida under rubriken "Avtalsnytt - kortare nyheter om ditt avtalsområde "

För avtalsområde Kompetensföretagen (före detta Bemanningsföretagen) gäller samma siffror som ovan fast avtalet sträcker sig från 1 december och 29 månader framåt till 30 april 2023. För mer information och andra villkor hittar du på avtalsområdets sida här på Unionens webbsida under rubriken "Avtalsnytt - kortare nyheter om ditt avtalsområde "

Unionens avtal med KFO - Samhallförbundet (både arbetsmarknadspolitiska uppdrag och Direktanställda tjänstemän ) är också klara och gäller från och med 1 november 2020 och 29 månader framåt till 31 mars 2023. Även där är avtalets totala värde 5,4 procent varav 4,7 procent går till löneökningar och 0,7 procent avsätts till tjänstepensionen inom ramen för flexpension (deltidspension).

För mer information och andra villkor hittar du på avtalsområdets sida här på Unionens webbsida under rubriken "Avtalsnytt - kortare nyheter om ditt avtalsområde "

Avtalsområde FASTIGO:s löneavtal  är ett så kallat processlöneavtal som tar fasta på att en lokal process om lönebildningen ska genomföras på arbetsplatsen. De lokala parterna fastställer löneutrymmet genom att utföra den i avtalet beskrivna löneprocessen och förhandlar om löneökningarna. Lönerevisioner ska ske senast per den 1 november 2020 samt 1 april 2022 om man inte lokalt kommer överens om annat. Avtalet sträcker sig från 1 november och 29 månader framåt till 31 mars 2023. 

För mer information och andra villkor hittar du på avtalsområdets sida här på Unionens webbsida under rubriken "Avtalsnytt - kortare nyheter om ditt avtalsområde "

Tillbaka till avtalswebben

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg