Avtal klara inom handeln

På måndagen blev Unionens största avtal inom handeln, Handelns Tjänstemannaavtal och Tjänstemän inom detaljhandel, färdiga i avtalsrörelsen.

De bägge avtalen med motparten Svensk Handel omfattar närmare 50 000 medlemmar i Unionen. 

Avtalen är på 29 månader från och med 1 december 2020 till 30 april 2023. Avtalen har - liksom tidigare - tre olika lönemodeller; centralt löneavtal , centralt löneavtal med löneöversyn och lokalt löneavtal. De vanligaste förekommande varianterna på arbetsplatser där Unionen har medlemmar är  ”centralt löneavtal” och ”centralt löneavtal med löneöversyn”.

Det totala avtalsvärdet är 5,4 procent för centrala löneavtalet varav 0,4 procent avsätts till deltids-/flexpension.

Mer information om detta och en sammanfattning av de nya avtalen i stort kommer inom kort i Avtalsnytt som publiceras på respektive avtals sida här på unionen.se.

Tillbaka till avtalswebben

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg