Avtal klara inom handeln

På måndagen blev Unionens största avtal inom handeln, Handelns Tjänstemannaavtal och Tjänstemän inom detaljhandel, färdiga i avtalsrörelsen.

De bägge avtalen med motparten Svensk Handel omfattar närmare 50 000 medlemmar i Unionen. 

Avtalen är på 29 månader från och med 1 december 2020 till 30 april 2023. Avtalen har - liksom tidigare - tre olika lönemodeller; centralt löneavtal , centralt löneavtal med löneöversyn och lokalt löneavtal . De vanligaste förekommande varianterna på arbetsplatser där Unionen har medlemmar är  ”centralt löneavtal ” och ”centralt löneavtal med löneöversyn ”.

Det totala avtalsvärdet är 5,4 procent för centrala löneavtalet varav 0,4 procent avsätts till deltids-/flexpension.

Mer information om detta och en sammanfattning av de nya avtalen i stort kommer inom kort i Avtalsnytt som publiceras på respektive avtals sida här på unionen.se.

Tillbaka till avtalswebben

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg