Stipendier för studenter

Som studentmedlem i Unionen kan du söka Unionens Uppsatsstipendium och Litteraturstipendium. Uppsatsstipendiet kan du söka under studietiden. Litteraturstipendiet kan du söka i slutet av studierna i samband med att du uppdaterar ditt studentmedlemskap till yrkesverksamt.

Unionens Litteraturstipendium

När du uppdaterar ditt studentmedlemskap till yrkesverksamt medlemskap efter examen kan du få tillbaka upp till 3 425 kr för kostnader under tiden som studentmedlem, till exempel kurslitteratur, kåravgifter, miniräknare eller annat material kopplat till din utbildning. Materialet behöver finnas med på en litteratur- och/eller materiallista från ditt lärosäte.

För att ansöka till Unionens litteraturstipendium krävs att du uppfyller dessa krav:

För att kunna uppdatera dig till yrkesverksamt medlemskap måste du söka eller redan jobba inom Unionens organisationsområde – i det privata arbetslivet. Söker du jobb inom kommun, landsting eller stat kan du inte bli yrkesverksam medlem i Unionen och därmed inte ta del av Unionens Litteraturstipendium.

Så ansöker du om Unionens Litteraturstipendium för studenter
 

Vinnare av Unionens uppsatsstipendium

De vann Unionens uppsatsstipendier 2019!

Konkurrensen var hård när årets vinnare av Unionens uppsatsstipendium utsågs. Fem akademiska uppsatser som berör Unionens hjärtefrågor belönas med 10 000 kronor vardera.

Unionens Uppsatsstipendium

Varje år delar Unionen Student ut stipendium på 10 000 kronor till fem uppsatser eller examensarbeten på kandidat-, magister- och masternivå (totalt 50 000 kronor).

Ansökningen är öppen för dig som studerar en akademisk utbildning med anknytning till det privata arbetslivet, som till exempel ingenjör, kommunikatör, IT- eller systemvetare, naturvetare, ekonom, farmaceut eller beteendevetare.

Vi letar efter uppsatser som bidrar till ett roligare, tryggare och mer utvecklande arbetsliv för tjänstemän i det privata arbetslivet. Uppsatser som med utgångspunkt i respektive yrkesområde undersöker, utvecklar eller granskar exempelvis;

  • Yrkesroll
  • Arbetsmiljö
  • Organisation
  • Kompetensfrågor
  • Jämställdhet och/eller mångfald

Tidigare stipendiater har bland annat skrivit om hur företag säkerställer en god hantering av kompetens och kunskap hos medarbetarna, ett förbättringsförslag på arbetsmiljön ur en ingenjörs perspektiv för ett utsatt analysrum i LKAB:s gruvor och en studie över problematiken med att ta ut sin pappaledighet.

Om en vinnande uppsats är skriven av flera författare delar dessa på prissumman (10 000 kronor). För att ansöka om stipendiet krävs att minst en av författarna är medlem i Unionen.

Uppsatsinlämningen för 2019 är nu stängd. Välkommen åter 2020.

Frågor & svar, kriterier och information om hur du ansöker 

Shape Created with Sketch.

Unionens stipendier tillhandahålls och administreras av Unionens Stipendiestiftelse som utgör en egen juridisk person stiftad av Unionen för ändamålet att tillhandahålla studiemedel och stipendier till medlemmar.

Så behandlar Unionens stipendiestiftelse personuppgifter

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?