För dig som chef - OSA i praktiken

En föreläsningsserie med grunderna i organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken.

Föreläsningsserie i fyra delar om arbetsmiljöansvaret i chefsrollen

Många chefer har ett delegerat arbetsmiljöansvar som de måste kunna hantera lika bra som sina andra arbetsuppgifter. Men många saknar kunskaperna – genom Unionen får du grunder för att lättare göra rätt. 

Föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö kom 2016 och inskärpte ytterligare det ansvar arbetsgivaren har för att förebygga en dålig arbetsmiljö och därmed risken för ohälsa.

Genom fyra föreläsningar får du som chef ökade kunskaper i vad organisatorisk och social arbetsmiljö är och därmed en grund att stå på med tips och handfasta råd på var du kan hitta mer information för att ta arbetet med OSA i rätt riktning. 

Föreläsare är Susanne Grahn, som arbetar som  ombudsman  på Unionens  regionkontor  i Göteborg, med fokus på arbetsmiljöfrågor.

De fyra delarna i föreläsningsserien

Föreläsning för chefer om OSA i praktiken

Del 1: Introduktion till arbetsmiljöarbete för dig som chef (47 minuter)

En introduktion till organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och de föreskrifter som Arbetsmiljöverket har på detta område. Vi bryter ner varför du som chef ska arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor och varför det spelar roll.

Vi fördjupar oss också i det tillstånd som en anställd befinner sig i på jobbet och hur arbetet bör fungera så att medarbetare kan må bra på och av jobbet, och därmed också kunna prestera bra i sitt arbete.

En undersökning som Unionen har gjort visar att 7 av 10 känner sig stressade på jobbet och att nästan hälften läser jobbmejl när de är lediga. En fjärdedel upplever att de har ingen eller liten möjlighet till återhämtning. Hur kan du som chef arbeta i praktiken för att förbättra dessa siffror?

Del 2: Arbetsbelastning (23 minuter)

Frågan om arbetsbelastning upplevs många gånger som svår att hantera som chef. Det är svårt att leda individen att jobba lagom, samtidigt som krav finns från kunder och leverantörer. Lägg därtill också till kravet på en hållbar tillvaro, med balans mellan arbete och fritid.

Unionens arbetsmiljöombud runtom i Sverige har identifierat just stress och arbetsbelastning som de viktigaste frågorna att jobba med som chef. I denna föreläsning får du verktyg och tips på hur du som chef kan jobba med frågorna i praktiken.

Del 3: Arbetstider (18 minuter)

Gränserna mellan jobb och fritid suddas ut ju mer uppkopplade vi blir. Arbetslivet har förändrats under de senaste åren och inte minst, under det senaste året. Gränser som tidigare varit tydliga, där du kunde lämna ett arbete och vara klar för dagen, är numera väldigt otydlig.

Hur skapar man gränser för arbete och fritid så att vi mår bra på och av jobbet och kan återhämta oss när vi är lediga? Förväntas man vara ständigt nåbar? Är det frihet eller saknar vi fredade zoner?

Hur ska balansen i livet kunna uppnås, något som så många eftersträvar? Vad ska och bör du som chef göra för att stötta och leda en medarbetare som jobbar för mycket? Grunden till svaret på frågorna finns i föreskrifterna för organisatorisk och systematisk arbetsmiljö.

Flexibiliteten som den nya tekniken för med sig innebär också att du som chef behöver hantera din egen och dina medarbetares gränsdragning på ett annat sätt än tidigare, något som alla behöver träna på. Men ju bättre vi tillsammans blir på det, desto större chans att vi kan må bra på och av jobbet. 

Del 4: Kränkande särbehandling (23 minuter)

Just temat kränkande särbehandling brukar vara det som kanske känns allra svårast att jobba med för många chefer. Hur gör du egentligen och vad betyder kränkande särbehandling?  Hur kan du som chef tydliggöra att kränkningar inte tolereras? Vad gör du som chef om det kommer upp förhållanden som leder till kränkande särbehandling och hur utreds det?

Definition av kränkande särbehandling i OSA är att kränkande särbehandling är handlingar som riktas mot en eller flera medarbetare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att den/de ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.
Hur jobbar du som chef med frågorna i praktiken? Och vilka åtgärder behöver du vidta i din roll och hur bör du arbeta för att motverka risken?

Titta när det passar dig

Du kan titta på föreläsningen när det passar dig och återkomma till den när du behöver. Föreläsningen går att titta på i sin helhet eller varje del för sig. 

Personaliserat innehåll

Som medlem kan du logga in och ta del av föreläsningen direkt

Därför ska du som chef jobba aktivt med arbetsmiljöfrågor

Idag är det stora hotet mot vår hälsa inte bristande fysisk arbetsmiljö utan det är de psykiska påfrestningarna som gör att sjukskrivningstalen skenar.

För många chefer kan arbetsmiljöansvaret vara svårt att greppa, det kan vara utmanande att förstå sitt eget ansvar och även vara förknippat med en upplevd osäkerhet i hur man ska jobba med frågorna. Det kan tyckas svårt att som chef hantera de här frågorna och många skjuter dem ifrån sig. Men kravet finns att systematiskt arbeta med de brister man upptäcker. 

Du i chefsrollen

Att vara chef innebär ansvar, befogenheter och utmaningar. Här får du användbara råd och stöd i din roll som ledare.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg

Minimera