Bilda klubb på arbetsplatsen

En egen klubb i Unionen är det bästa sättet att få vara med och påverka på arbetsplatsen. Ni får exempelvis möjlighet att medverka och påverka vid förhandlingar, insyn i vad företaget planerar för framtiden, samt möjligheten att bidra med idéer och förslag på förändringar och förbättringar i verksamheten.

Så här bildar ni klubb i Unionen

Är ni nyfikna på att bilda klubb på er arbetsplats tar ni kontakt med Unionens regionkontor . Vi hjälper er hela vägen. En bra start kan vara att vi berättar mer om engagemang på arbetsplatsen, vad det innebär att ha en klubb och vilka fördelar som finns.

För att bilda klubb behöver ni vara minst fem medlemmar i Unionen på arbetsplatsen och bli valda av medlemmarna.

För att arbetet ska vara effektivt och arbetsfördelningen tydlig finns det olika roller inom en klubbstyrelse.

Själva beslutet att bilda en klubb tas av medlemmarna på ett medlemsmöte. Till det mötet ska alla medlemmar bjudas in. En representant från Unionen ska också vara med.

På mötet utser ni vilka personer som ska vara med i klubbens styrelse och företräda medlemmarna. De personer som väljs är förtroendevalda. Efter att klubben bildas håller den nyvalda styrelsen ett konstituerande möte där bland annat klubbens firmatecknare utses.

Se mer om vad det innebär att ha klubb på arbetsplatsen.

Shape Created with Sketch.

Allmän klubb - när det inte finns klubb

Du som är medlem på en liten arbetsplats eller är egenföretagarmedlem kan gå med i en allmän klubb för att få inflytande på Unionens demokrati.

För dig som inte har en företagsklubb på din arbetsplats men ändå vill engagera dig, kan du i många fall ansluta dig till någon av Unionens "allmänna klubbar". Mer om allmänna klubbar.

 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg