Bilda klubb på arbetsplatsen

En egen klubb i Unionen är det bästa sättet att få vara med och påverka på arbetsplatsen. Ni får exempelvis möjlighet att medverka och påverka vid förhandlingar, insyn i vad företaget planerar för framtiden, samt möjligheten att bidra med idéer och förslag på förändringar och förbättringar i verksamheten.

Så här bildar ni klubb i Unionen

Är ni nyfikna på att bilda klubb på er arbetsplats tar ni kontakt med Unionens regionkontor . Vi hjälper er hela vägen. En bra start kan vara att vi berättar mer om engagemang på arbetsplatsen, vad det innebär att ha en klubb och vilka fördelar som finns.

Själva beslutet att bilda en klubb tas av medlemmarna på ett medlemsmöte. Till det mötet ska alla medlemmar bjudas in. En representant från Unionen ska också vara med.

På mötet utser ni vilka personer som ska vara med i klubbens styrelse och företräda medlemmarna. De personer som väljs är förtroendevalda. Efter att klubben bildas håller den nyvalda styrelsen ett konstituerande möte där bland annat klubbens firmatecknare utses.

Meddela arbetsgivaren och registrera den nya klubben

Det är 3 saker som behöver göras när klubben är bildad:

  1. Ni i klubbstyrelsen meddelar arbetsgivaren att klubben har bildats och vilka som utsetts till de olika förtroendeuppdragen. Har arbetsgivaren kollektivavtal gäller Förtroendemannalagen som ger de förtroendevalda rätt att utbilda sig och ägna sig åt fackligt arbete på betald arbetstid.
  2. Klubben och styrelsen ska också registreras hos Unionen. Er representant från Unionen hjälper er att fylla i en registreringsblankett. Ni kan också tillsammans fylla i webbformuläret nedan.
  3. Ni behöver själva skicka in kopior på justerade mötesprotokoll (protokoll från mötet när klubben bildades och eventuellt protokoll från konstituerande möte) till ert regionkontor. Det går bra att skicka per e-post. Adress hittar du på unionen.se/kontor. Vill ni skicka postalt skickar ni till Unionens medlemsservice, Svarspost, Kundnummer 20272420, 110 01 Stockholm.
Shape Created with Sketch.

Bilda klubb på arbetsplatsen

För att bilda  klubb behöver ni vara minst fem medlemmar i Unionen på arbetsplatsen och bli valda av medlemmarna. Så här bildar ni klubb.

Allmän klubb - när det inte finns klubb

För dig som inte har en företagsklubb på din arbetsplats men ändå vill engagera dig, kan du i många fall ansluta dig till någon av Unionens "allmänna klubbar". Mer om allmänna klubbar.

 

Registrera ny klubb

Företag/ organisation/ förening

 

Dessa förtroendeuppdrag ska väljas vid bildandet av ny klubb

Ordförande / Sammankallande

Ange enligt ÅÅMM (t ex 1903)

 

Ledamöter (minst två ska väljas)

Namn på ledamot #1
Ange enligt ÅÅMM (t ex 1903)
Namn ledamot #2
Ange enligt ÅÅMM (t ex 1903)
Namn ledamot #3
Ange enligt ÅÅMM (t ex 1903)

 

Revisor

Ange enligt ÅÅMM (t ex 1903)

 

Valberedare

Ange enligt ÅÅMM (t ex 1903)

 

Dessa förtroendeuppdrag kan också väljas (dock ej nödvändigt enligt § 4.1.6 i Unionens stadgar)

 

Arbetsmiljöombud / Skyddsombud / ledamöter i skyddskommitté

Ange enligt ÅÅMM (t ex 1903)

 

Förhandlingsdelegation

Ange enligt ÅÅMM (t ex 1903)
Ange enligt ÅÅMM (t ex 1903)

Postmottagare

Ange enligt ÅÅMM (t ex 1903)

 

Klubben bildad av (ombudsman)

Unionen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För mer information, gå in på www.unionen.se/personuppgifter.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?