Så här bildar ni klubb

Här beskriver vi hur ni bildar klubb.

Har ni ingen klubb sedan tidigare?

Är det första gången ni ska bilda klubb ? För att bilda klubb behöver ni vara minst fem medlemmar i Unionen på arbetsplatsen.

  1. Kontakta Unionens regionkontor och bestäm ett datum för mötet, detta gör ni också om det saknas  kollektivavtal  på arbetsplatsen.
  2. Unionens representant hjälper er att bjuda in medlemmarna på mötet och också förklara vad det innebär att bilda klubb, vilka uppdrag som finns inom klubbstyrelsen och hur länge uppdragen gäller.
  3. Efter att klubben bildas håller den nyvalda styrelsen ett konstituerande möte där bland annat klubbens firmatecknare utses.
  4. Efter mötet får den som valts en introduktion och tar tillsammans med Unionens representant fram en handlingsplan för vilka fackliga frågor som är viktigast att driva på er arbetsplats.

Se mer om vad det innebär att ha klubb på arbetsplatsen.

Info icon Shape info icon

Allmän klubb - när det inte finns klubb

Du som är medlem på en liten arbetsplats eller är egenföretagarmedlem kan gå med i en allmän  klubb . En allmän klubb ger möjlighet till ett fackligt sammanhang och demokratiskt inflytande i Unionen genom val av ombud  till regionrådet. Mer om allmänna klubbar.

Uppdatera styrelseledamöter

Har ni i klubben haft årsmöte och valt om nuvarande styrelseledamöter loggar nuvarande ombud in och uppdaterar uppgifterna.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg