Allmänna klubbar

Du som är medlem på en liten arbetsplats eller är egenföretagarmedlem kan gå med i en allmän klubb för att få inflytande i Unionens demokrati.

Målet med en allmän  klubb  är att även du, som är medlem på en liten arbetsplats eller egenföretagarmedlem, ska få möjlighet att få ett fackligt sammanhang där du på exempelvis medlemsmöten kan träffa andra medlemmar i liknande situation. En allmän klubb har även möjlighet att som klubb välja ombud till ert regionråd för att tillsammans få inflytande i Unionen. 

Allmän klubb - viktig demokratisk funktion

En allmän klubb kan välja  klubbstyrelse  och representanter till regionrådet (som bland annat väljer regionstyrelse). På så sätt fyller den allmänna klubben ett viktigt demokratiskt syfte, även om en allmän klubb inte har någon möjlighet att förhandla gentemot arbetsgivaren.

En allmän klubb är kopplad till din ort, bransch eller yrke snarare än din arbetsplats. Den kan omfatta dig som är medlem på en viss ort, i en bransch eller ett yrke på arbetsplatser där det inte går att bilda en lokal Unionenklubb. Allmän klubb kan enbart finnas inom en och samma region. Unionen Stockholm har flera allmänna klubbar, de flesta på arbetsplatser med mycket få medlemmar.

Inom Unionen finns allmänna klubbar i några regioner för bland annat:

  • Parti- och grosshandel
  • Anställda inom föreningar och ideella organisationer
  • Tjänstemän i restaurang- och hotellbranschen
  • Anställda på byråer som revisions-, advokat-, reklam-, patent- med flera byråer
  • Konsultföretag
  • Egenföretagare i region Stockholm

Gå med i en allmän klubb

Din region vet om det finns en allmän klubb du kan gå med i och kan stötta dig och andra när ni vill starta en allmän klubb.

Kontakta din region för att få mer information och gå med i en allmän klubb. Skriv ett mejl  och ange namn, arbetsgivare samt bransch, och skriv "Allmän klubb" i ärenderaden. 

Egenföretagare och allmän klubb

Är du medlem i Unionen Egenföretagare och intresserad av allmän klubb i din region? Sedan 2021 finns en allmän klubb för egenföretagare i region Stockholm. Vill du engagera dig genom att gå med i eller bilda klubb i din region? Anmäl ditt intresse till medlemslinjen för egenföretagare

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg