Allmänna klubbar

För dig som inte har en företagsklubb på din arbetsplats, finns det ett annat sätt att tillhöra en klubb i Unionen, ofta kopplat till din bransch och yrke. Dessa klubbar kallas "Allmänna klubbar".

Till exempel har region Stockholm fyra allmänna klubbar som tillsammans organiserar knappt 5% av regionens yrkesverksamma medlemmar, de flesta på arbetsplatser med mycket få medlemmar.

Varför allmänna klubbar?

En allmän klubb kan omfatta medlemmar på en viss ort, i en bransch eller ett yrke på arbetsplatser där det inte går att bilda en företagsklubb. Målet med en allmän klubb är att även du, som är medlem på en liten arbetsplats, ska få möjlighet att på olika medlemsmöten träffa och diskutera med andra Unionen-medlemmar och för att välja klubbstyrelse och representanter till regionrådet (som bland annat väljer regionstyrelse). På så sätt fyller den allmänna klubben ett viktigt demokratiskt syfte, även om en allmän klubb inte har någon möjlighet att förhandla gentemot arbetsgivaren.

Gå med i en allmän klubb

Inom Unionen finns allmänna klubbar för bland annat:

  • Parti- och grosshandel
  • Anställda inom föreningar och ideella organisationer
  • Tjänstemän i restaurang- och hotellbranschen
  • Anställda på byråer som revisions-, advokat-, reklam-, patent- med flera byråer
  • Konsultföretag

Så här går du till väga för att gå med i en allmän klubb:

Är du anställd inom något av ovan nämnda områden och saknar företagsklubb kan du bli medlem eller få information genom att meddela din region och ange personnummer och arbetsgivare samt bransch, skriv "Allmän klubb" i ärenderaden.

Om du jobbar i någon annan bransch med många små arbetsplatser och vill bli aktiv gäller samma sak - kontakta din region med orden ”allmän klubb” i ärenderaden och ange personnummer, arbetsgivare och bransch, så blir du kontaktad.

Observera att den som har en Unionen-klubb på sitt företag inte kan bli medlem i en allmän klubb.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?