Allmänna klubbar

Du som jobbar på en arbetsplats med få medlemmar eller är egenföretagarmedlem kan gå med i en allmän klubb för att få inflytande i Unionens demokrati.

Målet med en allmän  klubb  är att även du som är medlem på en arbetsplats med mycket få medlemmar, eller som är egenföretagarmedlem, ska få möjlighet att få ett fackligt sammanhang där du på exempelvis medlemsmöten kan träffa andra medlemmar i liknande situation. En allmän klubb har även möjlighet att som klubb välja ombud till regionrådet för att tillsammans få inflytande i Unionen. 

En viktig demokratisk funktion

En allmän klubb kan välja  klubbstyrelse  och representanter till regionrådet (som bland annat väljer regionstyrelse). På så sätt fyller den allmänna klubben ett viktigt demokratiskt syfte, även om en allmän klubb inte har någon möjlighet att förhandla med arbetsgivaren.

En allmän klubb är kopplad till din ort, bransch eller yrke snarare än din arbetsplats. Den kan omfatta dig som är medlem på en viss ort, i en bransch eller ett yrke på arbetsplatser där det inte går att bilda en lokal Unionenklubb. Allmän klubb kan enbart finnas inom en och samma region

Just nu har Unionen allmänna klubbar för dig som jobbar inom: 

  • Föreningar och ideella organisationer
  • Konsult- och finansbranschen 
  • Tandsköterskor

Gå med i en allmän klubb

Din region vet om det finns en allmän klubb du kan gå med i och kan stötta dig och andra när ni vill starta en allmän klubb .

Kontakta din region för mer information. 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg