Allmänna klubbar

Jobbar du på en arbetsplats där det inte finns förutsättningar att bilda en lokal Unionenklubb? Eller är du medlem i Unionen Egenföretagare? Ni har också möjlighet att tillhöra en klubb i Unionen för engagemang, samarbete och påverkan.

Dessa klubbar är kopplade till din ort, bransch eller yrke snarare än din arbetsplats och kallas ”Allmänna klubbar”.

Till exempel har  region  Stockholm flera allmänna klubbar, de flesta på arbetsplatser med mycket få medlemmar.

Varför allmänna klubbar?

En allmän klubb kan omfatta dig som medlem i en viss ort, i en bransch eller ett yrke på arbetsplatser där det inte går att bilda en lokal Unionenklubb. Målet med en allmän klubb är att även du, som är medlem på en liten arbetsplats eller egenföretagarmedlem, ska få möjlighet att på olika medlemsmöten träffa och diskutera med andra medlemmar i liknande situation och förutsättningar som dina egna och för att välja  klubbstyrelse  och representanter till regionrådet (som bland annat väljer regionstyrelse). På så sätt fyller den allmänna klubben ett viktigt demokratiskt syfte, även om en allmän klubb inte har någon möjlighet att förhandla gentemot arbetsgivaren. Allmän klubb kan enbart finnas inom en och samma region.

Allmän klubbar som finns i dag

Inom Unionen finns allmänna klubbar i några regioner för bland annat:

  • Parti- och grosshandel
  • Anställda inom föreningar och ideella organisationer
  • Tjänstemän i restaurang- och hotellbranschen
  • Anställda på byråer som revisions-, advokat-, reklam-, patent- med flera byråer
  • Konsultföretag
  • Egenföretagare i region Göteborg

Så här går du med i en allmän klubb:

Saknar du lokal Unionenklubb på din arbetsplats och det finns små möjligheter att bilda en klubb kan du bli medlem eller få information och stöd genom att meddela din region och ange namn, arbetsgivare samt bransch, skriv "Allmän klubb" i ärenderaden. Din region vet om det finns en allmän klubb du kan gå med i ett stötta om du och andra vill starta en allmän klubb.

Observera att du som redan har en Unionen-klubb på din arbetsplats inte kan bli medlem i en allmän klubb.

Egenföretagare och allmän klubb

Är du medlem i Unionen Egenföretagare och intresserad av allmän klubb i din region? Anmäl ditt intresse till Egenföretagarlinjen.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?