Europeiskt företagsråd (EWC) och bolagsstyrelse

Som ledamot i bolagsstyrelsen representerar du alla anställda på arbetsplatsen. Företag med minst 25 anställda har rätt att ha arbetstagarledamot i bolagets styrelse. Om bolaget har verksamhet i flera länder kan du bli ledamot i ett europeiskt företagsråd (ofta kallad EWC) och företräder då även anställda runt om i Europa.

Som ledamot i bolagsstyrelsen representerar du alla anställda på arbetsplatsen. Företag med minst 25 anställda har rätt att ha arbetstagarledamot i bolagets styrelse. Om bolaget har verksamhet i flera länder kan du bli ledamot i ett europeiskt företagsråd (ofta kallad EWC) och företräder då även anställda runt om i Europa. Du har samma ställning och ansvar som övriga styrelseledamöter och bidrar till att få företaget att utvecklas i en positiv riktning. 

Info icon Shape info icon

Rätten att bilda ett EWC gäller på företag med mer än 1 000 anställda (varav minst 150 anställda i vart och ett av två olika EU/EES-länder). Företagen är då skyldiga att förhandla med representanter för de anställda om att sätta upp informations- och samrådsorgan i viktiga frågor. Om parterna inte kommer överens gäller vissa stupstocksbestämmelser. Fackklubbarna i de respektive länderna ska kunna samarbeta för att inte företagsledningarna ska kunna spela ut dem mot varandra.

Detta ingår i ditt uppdrag som EWC-ledamot

  • Att Samråda med företagsledningen på europeisk nivå
  • Att vara med och skapa ett internt europeiskt samarbete över nationsgränserna

Här hittar du "Handbok för europeiska företagsråd" som innehåller information om uppdraget.

Nätverk och grupprum för EWC ledamöter

I EWC-ledamöters grupprum hittar du aktuell information om utbildningar, kommande möten, tips och råd samt annat matnyttigt som kan vara till hjälp i ditt uppdrag som EWC ledamot.
 
Du loggar in med samma uppgifter som du använder på Unionens webbplats alternativt att du mailar ditt namn, mobilnummer och e-postadress till tero.huhta@unionen.se så får du en inbjudan till grupprummet skickad till dig.

EWC grupprum

E-kurs: Introduktion för EWC-ledamöter

En e-kurs för dig som är ny som ledamot i europeiskt företagsråd (EWC-ledamot). E-kursen hjälper dig att komma igång i ditt uppdrag. Du får en översikt av vad uppdraget innebär, vad som förväntas av dig och vilket stöd som finns tillgängligt för att genomföra uppdraget.

Unionen erbjuder i samverkan med andra förbund regelbundet kurstillfällen om europeiska företagsråd (den engelska förkortningen EWC), en grundkurs samt en fördjupningskurs. 

Samtliga kurser och seminarier ska enligt den nya EWC-lagen bekostas av arbetsgivaren. Det gäller såväl kursavgift som resekostnader. Kurser som arrangeras av facken inom industrin gäller främst EWC-ledamöter på företag inom industrins område. Detsamma gäller för facken inom Bygg och Trä (SBTF). Båda välkomnar i mån av plats också deltagare från andra branscher. 

ETUI är ett självständigt institut inom Europafacket som anordnar utbildningar och seminarier för medlemsorganisationerna. Både på nätet och på plats i olika EU-länder. Mer om deras utbildningar hittar du via TCO Fackliga akademi. De kurser som arrangeras tillsammans med PTK är öppna för alla Unionens EWC-ledamöter.

Läs mer om vad det innebär att jobba internationellt med EWC-uppdrag för Unionen  

Hör gärna av dig om du önskar ytterligare information.

Arbetstagarledamot i en bolagsstyrelse

Som ledamot i bolagsstyrelsen representerar du alla anställda på arbetsplatsen. Lagen om styrelserepresentation (1987:1245) innebär att i företag som är bundna av kollektivavtal och som under året sysselsatt i genomsnitt minst 25 anställda har anställda rätt till två ledamöter och två suppleanter i styrelsen. Lagen gäller aktiebolag, banker, hypoteksinstitut, försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag och ekonomiska föreningar. Organisationer inom exempelvis ideell sektor omfattas inte av lagen om personalrepresentation. I dessa regleras detta vanligtvis i organisationens stadgar där det anges om och hur många personalrepresentanter organisationen har i sin styrelse. Unionen ser det som en fördel att även organisationer har personalrepresentanter och följer lagen även om den inte är direkt tillämplig.

Detta ingår i ditt uppdrag som arbetstagarledamot i bolagsstyrelse

  • Att ha möjlighet till inflytande i företaget
  • Att förväntas ha läst in handlingar och vara aktiv på styrelsemöten
  • At ta reda på hur du kan hantera den information du får som ledamot i styrelsen

PTK:s webbplats hittar du stöd och material i din roll som arbetstagarledamot i bolagsstyrelse.

Kurser för arbetstagarledamöter i bolagsstyrelse

Det är viktigt med kunskap för att kunna påverka styrelsearbetet.
På PTK:s webbplats finns flera kurser.

E-kursen Ta plats! passar alla som är nyfikna på vad rollen innebär. Du som redan är arbetstagarledamot kan gå kursen för att bättra på dina kunskaper.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg