Europeiskt företagsråd (EWC) och bolagsstyrelse

Som ledamot i bolagsstyrelsen representerar du alla anställda på arbetsplatsen. Företag med minst 25 anställda har rätt att ha arbetstagarledamot i bolagets styrelse. Om bolaget har verksamhet i flera länder kan du bli ledamot i ett europeiskt företagsråd (ofta kallad EWC) och företräder då även anställda runt om i Europa.

Man och kvinna som står bredvid varandra

Som ledamot i bolagsstyrelsen representerar du alla anställda på arbetsplatsen. Företag med minst 25 anställda har rätt att ha arbetstagarledamot i bolagets styrelse. Om bolaget har verksamhet i flera länder kan du bli ledamot i ett europeiskt företagsråd (ofta kallad EWC) och företräder då även anställda runt om i Europa. Du har samma ställning och ansvar som övriga styrelseledamöter och bidrar till att få företaget att utvecklas i en positiv riktning. 

Ledamot i ett europeiskt företagsråd (EWC)

Som ledamot i ett europeiskt företagsråd:

  • samråder du med företagsledningen på europeisk nivå
  • är du med och skapar ett internt europeiskt samarbete över nationsgränserna

Här hittar du "Handbok för europeiska företagsråd" som innehåller information om uppdraget.

Unionens samverkansgrupp för Europeiska företagsrådsledamöter

Samverkansgruppen är till för dig som är medlem i Unionen och ledamot i ett Europeiskt Företagsråd. Målet är att erbjuda regelbundna möten med utbildning, diskussion och nätverkande kring EWC-uppdraget.

Du har väl inte glömt att registrera dig i Unionens EWC samverkansgrupprum.

Utbildning för EWC-ledamöter

Under kurser och aktiviteter  samt e-kurser för förtroendevalda kan du se vilka kurser som finns för dig i rollen som förtroendevald .

Unionen erbjuder i samverkan med andra förbund regelbundet kurstillfällen om europeiska företagsråd (den engelska förkortningen EWC), en grundkurs samt en fördjupningskurs. 

Samtliga kurser och seminarier ska enligt den nya EWC-lagen bekostas av arbetsgivaren. Det gäller såväl kursavgift som resekostnader. Kurser som arrangeras av facken inom industrin gäller främst EWC-ledamöter på företag inom industrins område. Detsamma gäller för facken inom Bygg och Trä (SBTF). Båda välkomnar i mån av plats också deltagare från andra branscher. 

ETUI är ett självständigt institut inom Europafacket som anordnar utbildningar och seminarier för medlemsorganisationerna. Både på nätet och på plats i olika EU-länder. Mer om deras utbildningar hittar du via TCO Fackliga akademi. De kurser som arrangeras tillsammans med PTK är öppna för alla Unionens EWC-ledamöter.

Läs mer om vad det innebär att jobba internationellt med EWC-uppdrag för Unionen  

Hör gärna av dig om du önskar ytterligare information.

Ledamot i en bolagsstyrelse

Som ledamot i bolagsstyrelsen representerar du alla anställda på arbetsplatsen. Lagen om styrelserepresentation (1987:1245) innebär att i företag som är bundna av kollektivavtal och som under året sysselsatt i genomsnitt minst 25 anställda har anställda rätt till två ledamöter och två suppleanter i styrelsen. Lagen gäller aktiebolag, banker, hypoteksinstitut, försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag och ekonomiska föreningar. Organisationer inom ex ideell sektor omfattas inte av lagen om personalrepresentation. I dessa regleras detta vanligtvis i organisationens stadgar där det anges om och hur många personalrepresentanter organisationen har i sin styrelse. Unionen ser det som en fördel att även organisationer har personalrepresentanter och följer lagen även om den inte är direkt tillämplig.

Som arbetstagarledamot i bolagets styrelse:

  • har du möjlighet till inflytande i företaget
  • förväntas du ha läst in handlingar och vara aktiv på styrelsemöten
  • tar du reda på hur du kan hantera den information du får som ledamot i styrelsen

PTK:s webbplats hittar du stöd och material i din roll som arbetstagarledamot i bolagets styrelse.

Utbildning för bolagsstyrelse-ledamöter

Under kurser och aktiviteter  samt e-kurser för förtroendevalda kan du se vilka kurser som finns för dig i rollen som förtroendevald .

Det är viktigt med kunskap för att kunna påverka styrelsearbetet. På PTK:s webbplats finns flera kurser för dig som nyligen valts in som de anställdas representant i en bolagsstyrelse.

PTK:s webbkurs Ta plats! passar alla som är nyfikna på vad rollen innebär. Du som redan är arbetstagarledamot kan gå utbildningen för att bättra på dina kunskaper

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg