Val av arbetsmiljöombud

Längst ner på sidan kan du fylla i vem som har valts till arbetsmiljöombud på din arbetsplats. Arbetsmiljöombud är Unionens benämning för skyddsombud och är alltså samma uppdrag.

Arbetsmiljöombudet verkar inom ett skyddsområde

Skyddsområde kan vara en geografisk, yrkesmässig eller avdelningsmässig indelning eller bero på arbetstidsförläggning eller annan omständighet i verksamheten.     

Så här väljer ni arbetsmiljöombud

  • Är ni fler än 5 anställda på arbetsplatsen ska arbetsmiljöombud utses.
  • Valet görs på ett medlemsmöte.*
  • Välj den person som är intresserad och lämplig att vara arbetsmiljöombud.
  • Precisera vilket skyddsområde arbetsmiljöombudet ska verka inom och meddela till arbetsgivaren i samband med valet.
  • Det vanligaste är att välja en mandatperiod på 3 år. 
  • Är ni flera arbetsmiljöombud på din arbetsplats ska en av dem utses till huvudarbetsmiljöombud. Meddela Unionen vem ni har valt.
  • Meddela arbetsgivaren vem/vilka ni har valt. Det är först då som arbetsmiljöombudet får sin rättsliga status. Arbetsgivaren ska offentliggöra vem som är arbetsmiljöombud på arbetsplatsen.

*Alla medarbetare ska ha chans att nominera arbetsmiljöombud. Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen är det medlemmarna som utser arbetsmiljöombudet. Saknas kollektivavtal väljer medarbetarna själva ett arbetsmiljöombud (kontakta gärna regionkontoret om ni vill ha hjälp). Det är arbetstagarna som nominerar (väljer) och Unionen som utser/registrerar. Valet (på medlemsmötet) ska protokollföras. En arbetsgivarrepresentant kan aldrig utse arbetsmiljöombud. Chefer bör ha egna arbetsmiljöombud, för deras särskilda situation

Det går även bra att skicka in en blankett med uppgifterna om valet. 

För- och efternamn
Personnummer 10 siffror
Annan mandattid från ___ till ____
I en skyddskommitté träffas företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna. Finns normalt på arbetsplatser med minst 50 arbetstagare, annars om arbetstagarna begär det.
När det finns flera arbetsmiljöombud på arbetsstället ska huvudarbetsmiljöombudet samordna deras verksamhet.
(Till exempel IT-avdelningen)
Namn på de kollegor som var med och fattade beslut (separera med kommatecken)

Obs! Skriv gärna ut formuläret via din webbläsare innan du trycker "skicka" om du vill spara uppgifterna som har skickats in.

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej