Regionråd Unionen Östra Sörmland/Gotland

Här hittar du information som rör Unionen Östra Sörmland/Gotlands regionråd, din regions årsmöte.

Regionrådet i Östra Sörmland/Gotland

Regionrådet är din regions  årsmöte  och hålls i april. Här samlas deltagare från arbetsplatser, klubbar och andra medlemsgrupper över hela Östra Sörmland/Gotland för att välja en ny regionstyrelse och besluta om motioner och annat som rör regionen. 

Som medlem har du flera demokratiska rättigheter inför regionrådet. Så är det eftersom Unionen är en förening som styrs av sina medlemmar. Det vill säga – av dig. 

Använd dig av dina demokratiska rättigheter! När alla medlemmars röster får höras är vi som starkast, och får mer kraft att göra arbetslivet bättre. För din skull. Och alla andras. 

Nominera till regionråd

Sista dagen att nominera till Unionen Östra Sörmland/Gotlands styrelse och till övriga uppdrag i regionen var den 31 januari. Tack till alla som skickat in tips på nya fackliga superstjärnor! Valen sker på regionrådet.

Motioner till regionråd

Sista dagen att skicka motioner till regionrådet var den 28 februari. Alla inskickade motioner tas upp och beslutas om på regionrådet.

Välj regionrådsombud

Du och dina kollegor har rätt att välja vem som ska gå på regionrådet och representera er där. De ni väljer är med och röstar, deltar i diskussioner och påverkar beslut. Missa inte möjligheten att välja ombud, så att någon finns på plats och gör er röst hörd.

Praktisk information

Datum: 20 april 2023 

Tid: Kl. 14.00-18.00 

Plats: Digitalt via Teams

Frågor om regionrådet?

Kontakta Sofie Tillgren på Unionen Östra Sörmland/Gotlands regionkontor

Underlag till regionrådet 2023

Protokoll från regionrådet 2022

Help us make Unionen better

Did the information on this page help you?

Betyg