Lönestatistik 2018

Här hittar du som jobbar inom industrin och byggsidan samt vissa delar av tjänstesektorn Unionens egen insamlade lönestatistik.

Om lönestatistiken

Syftet med statistiken är att informera om löneläget för olika typer av arbeten vid ett visst tillfälle. Den avgör inte vad som är "rätt" lön för en enskild person.

Du som jobbar i andra av Unionens branscher, till exempel IT, Telekom, Handel med mera, kan istället omfattas av statistik som är gemensam med arbetsgivarna. Kontakta din klubb eller Unionen, så får du hjälp med den.

Gör så här

Välj den fil som motsvarar det verksamhetsområde du jobbar inom. Titta även på Unionens lathund för marknadslöner.

Dokumenten som kan laddas ner innehåller lönestatistik som bygger på Unionens egen insamling av löner och arbetsuppgifter och vår yrkesklassificering med hjälp av Arbetsgruppering för lönestatistik ( ALS -koder). Läs beskrivningarna av arbetsuppgifter för att hitta det som passar bäst för dig. I filerna beskrivs också sex olika svårighetsnivåer per område. Passa gärna på att rapportera in din lön, om du inte redan gjort det.

Forskning och utveckling

12 Konstruktion (PDF 73kb)

Ledning, styrning, planering av produktion

Marknad, leverans/distribution

31 Inköp (PDF 73kb)
32 Kundservice (PDF 63kb)

Ekonomiska transaktioner

Personal- och kompetensförsörjning

50 Personalarbete (PDF 70kb)
51 Utbildning (PDF 58kb)

Information

62 IT-verksamhet (PDF 81kb)
63 Datadrift (PDF 149kb)

Löneökningar

Alla verksamhetsområden

Lönestatistik 2018 (PDF 368kb)

Historik

Lönestatistik 2017 (PDF 390kb)
Lönestatistik 2016 (PDF 9374kb)
Lönestatistik 2015 (PDF 9374kb)
Lönestatistik 2014 (PDF 9396kb)
Lönestatistik 2013 (PDF 9395kb)
Lönestatistik 2012 (PDF 196kb)
Lönestatistik 2011 (PDF 356kb)
Lönestatistik 2010 (PDF 1295kb)

Klassificering av yrken - hjälp att sätta rätt kod

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?