Checklista - OSA

Checklista för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA).

Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd och en inspirationskälla i det systematiska arbetsmiljöarbetet och kan användas vid exempelvis möten mellan skyddsombud och arbetsgivarrepresentanter.

Checklista för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?