Broschyr Konflikthandbok - råd och stöd samt blanketter vid konflikt

Unionens konflikthandbok ger handledning, råd och stöd. Läs mer om vad en konflikt är och om hur Unionens konfliktorganisation fungerar samt vad som gäller inför, under och efter en konfliktsituation.

Konflikthandboken

Blanketter vid konflikt

Vi håller just nu på och uppdaterar konfliktersättningsblanketten

Läs också om hur samarbete och ansvar mellan konfliktledning, regionkontor , förtroendevalda och medlemmar på arbetsplatserna ska fungera före, under och efter ett varsel eller konflikt.

Du hittar även blanketter för anmälan om konfliktbrott, konfliktersättning och strejkvaktlista separat på denna sida. (De ingår även i konflikthandboken)

 

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?