Minska risken att inte få betalt i tid

Med några enkla åtgärder kan du öka chanserna att få fakturorna betalda i tid och vinna en eventuell tvist med en kund om ersättning. – Att bekräfta ett uppdrag skriftligt, med mejl, sms eller på papper underlättar på flera sätt, säger Jesper Linder, jurist vid advokatfirman Fylgia.