Ett sammanhang för fria företagare 

Även en egenföretagare behöver trygghet och nätverk, säger Johanna Nilsson. Det får hon genom samverkansgruppen för egenföretagare i Unionen. Plus en starkare påverkanskraft.

Bli medlem som egenföretagare