Var med och påverka Unionens politik för egenföretagare

Att fler egenföretagare engagerar sig i Unionen är viktigt. Det menar Christina Andersson, som är egenföretagare, förtroendevald och medlem i Samverkansgruppen, som har skrivit en krönika om varför hon engagerar sig.

Att vara egenföretagare kan vara otroligt roligt och utvecklande, men också kämpigt och osäkert. Det är därför viktigt att lyfta de frågor som är angelägna för oss som driver eget och försöka se till att vi har tillgång till samma trygghet och möjligheter som anställda har. Ett utmärkt sätt för att åstadkomma en sådan förändring är att bli förtroendevald i Unionen.

Jag har varit fackligt ansluten i större delen av mitt yrkesliv, men det var först när jag blev egenföretagare för två år sedan som jag även började engagera mig som förtroendevald i Unionen. Som suppleant i regionstyrelsen i Region Öst har jag fått en fantastisk inblick i hur fackligt arbete fungerar.

För att verkligen göra skillnad behövs det fler egenföretagare som engagerar sig fackligt – både på en regional och en nationell nivå.

Som förtroendevald har jag kunnat lyfta frågor jag tycker är viktiga och samtidigt fått utveckla mig själv både som person och företagare. Tack vare bra kurser och utbildningar har jag lärt mig saker som jag även kan ha nytta av i mitt företagande.

Samtidigt har jag känt mig lite ensam som den enda egenföretagaren i styrelsen. För att verkligen göra skillnad behövs det fler egenföretagare som engagerar sig fackligt – både på en regional och en nationell nivå

Därför blev jag glad när det förra året kom ett initiativ om en samverkansgrupp för egenföretagare. Syftet med gruppen är att lättare kunna driva gemensamma frågor på ett nationellt plan samt fungera som ett bollplank till Unionens förbundsstyrelse.

Det finns så många frågor vi skulle kunna driva, men vi behöver vara fler som gör det.

I samverkansgruppen har vi bland annat diskuterat socialförsäkringsfrågorna, då det är viktigt att känna att man har samma sorts skyddsnät oavsett om man drivet eget eller är anställd. Vi har även diskuterat svårigheten att få lån som egenföretagare och hur plattformsekonomin påverkar oss som driver eget.

Det finns så många frågor vi skulle kunna driva, men vi behöver vara fler som gör det. I samverkansgruppen är vi i dagsläget fyra personer, och vi skulle åtminstone vilja bli dubbelt så många för att få in fler perspektiv och erfarenheter.

Vi behöver även fler egenföretagare i våra regionstyrelser så att egenföretagarfrågorna lyfts över hela landet.

Tillsammans kan vi åstadkomma förändring på riktigt.

VAD ÄR DET?
Unionen har startat en samverkansgrupp för egenföretagare för att lättare kunna driva gemensamma frågor samt fungera som ett bollplank till Unionens förbundsstyrelse. För tillfället har gruppen fyra medlemmar, men man vill gärna bli fler.

HUR FUNKAR DET?
Gruppen träffas regelbundet och förhoppningen är att kunnavara runt åtta till tio personer i gruppen för att få fram olika kompetenser och erfarenheter. Är du intresserad av att vara med i gruppen? Hör då av dig till Hans Fryklund på hans.fryklund@​fryklunda.se.

TÄNK PÅ DETTA!
Det är ett plus om den som vill engagera sig redan har erfarenhet som förtroendevald i Unionen, men om man har en sakfråga som man är väldigt engagerad i och vill lägga ner tid på är det också väldigt intressant för gruppen. Hör av dig om du är intresserad!