Temperatur på jobbet

I arbetsmiljölagen finns inga exakta temperaturgränser men ändå några riktlinjer. Din arbetsgivare kan vara skyldig att göra en risk- och konsekvensanalys.

För varmt eller kallt på kontoret? Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter ger inte några exakta temperaturgränser men det finns ändå några riktlinjer att följa.

I föreskriften "Arbetsplatsens utformning" står det bland annat följande: "Om lufttemperaturen vid lätt och stillasittande arbete varaktigt avviker från 20–24°C vintertid och 20–26°C sommartid bör det termiska klimatet undersökas närmare. Under en kortvarig värmebölja med ungefär samma inomhustemperatur som utomhustemperatur behöver normalt inga särskilda åtgärder vidtas. Är däremot arbetet sådant att ökat riskbeteende kan innebära olycksfall bör åtgärder vidtas. Vid stillasittande arbete är det särskilt viktigt att beakta de lokala faktorerna som drag och temperaturskillnader."

Illustration av termometer

Om problemet med kraftigt varierande temperaturer återkommer från år till år är din arbetsgivare skyldig att göra en risk och konsekvensanalys om vad som händer med er när ni jobbar i den miljön som ni har. Det är ju ingen nyhet att det är varmt på sommaren och kallt på vintern. Denna risk och konsekvensanalys finns beskriven i en annan föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Kravet på ”lämpligt termiskt klimat” är ett allmänt formulerat funktionskrav i arbetsmiljöföreskrifterna. Vilken temperatur som kan godtas måste därför bedömas från fall till fall. Tillämpning av reglerna kräver bedömning av hela situationen.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg