Temperatur på jobbet

I arbetsmiljölagen finns inga exakta temperaturgränser, men ändå några riktlinjer. Din arbetsgivare kan vara skyldig att göra en risk- och konsekvensanalys.

För varmt eller kallt på kontoret? Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter ger inte några exakta temperaturgränser men det finns ändå några riktlinjer att följa.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift "Arbetsplatsens utformning" står det bland annat att arbetsplatser inomhus ska ha ett lämpligt termiskt klimat och att temperaturen ska anpassas till vilken typ av arbete som utförs. Det står också bland annat att ”Om lufttemperaturen, vid lätt och stillasittande arbete, varaktigt avviker från 20-24 °C vintertid, och 20-26 °C sommartid, bör det termiska klimatet undersökas närmare.”.

Kravet på ”lämpligt termiskt klimat” är ett allmänt formulerat funktionskrav i arbetsmiljöföreskrifterna. Vilken temperatur som kan godtas måste bedömas från fall till fall och det krävs en bedömning av hela situationen.

Illustration av termometer

Arbetsgivaren ska regelbundet och vid behov undersöka arbetsmiljön

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” ska arbetsgivaren både regelbundet och vid behov undersöka arbetsmiljön, där temperaturen på arbetsplatsen är en del. Under exempelvis en värmebölja på sommaren kan temperaturen tillfälligt vara högre på arbetsplatsen, men om problemet med kraftigt varierande temperaturer återkommer från år till år är din arbetsgivare skyldig att göra en risk och konsekvensanalys om vad som händer när ni jobbar i den miljön. Det är ju ingen nyhet att det är varmt på sommaren och kallt på vintern. I föreskriften ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” finns en sådan risk- och konsekvensanalys beskriven.

Om du upplever problem med arbetsmiljön på din arbetsplats kan du vända dig till din chef eller till arbetsmiljöombudet på din arbetsplats.

Kan denna fråga skötas bättre på din arbetsplats?

Hur gör vi arbetslivet bättre? Genom att vara med och påverka i det som engagerar dig. Tillsammans har vi kraften att skapa ett bättre arbetsliv. Läs mer om vilka möjligheter som finns att få inflytande över villkoren och verksamheten som förtroendevald i Unionen.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg