Tänk på det här innan du går i pension

Sverige har ingen lagstadgad pensionsålder. Du har rätt att jobba kvar till du fyller 69. Säg upp dig i tid innan du går i pension.

Pensionsuttag påverkar ersättningar

När du tar ut allmän pension eller tjänstepension påverkar det din ersättning från a-kassan och inkomstförsäkringen. Arbetslöshetsersättningen samordnas med din pension, vilket innebär att nivån på ersättningen från a-kassan sänks om du samtidigt har pension. Det gäller även om du tar ut låga pensionsbelopp, till exempel om du bara tar ut premiepension med lägsta uttagsnivå. 

Info icon Shape info icon

Åldersgränsen för ålderspensionen i ITP 1 höjdes från 65 till 66 år den 1 januari 2023

ITP 1 omfattar i huvudsak tjänstemän födda 1979 eller senare (tjänstemän födda före 1979 kan också enligt vissa förutsättningar omfattas av ITP 1). Om du omfattas av ITP 1 och fortsätter att arbeta efter att du har fyllt 65 år, så kommer inbetalningen till tjänstepensionen att betalas fram till dess att du fyller 66 år.

Pensionsåldern för ITP 2 är fortsatt 65 år

ITP 2 omfattar tjänstemän födda 1978 eller tidigare. Åldersgränsen för arbetstagare inom ITP 2 är fortfarande 65 år. Man kan dock komma överens med sin arbetsgivare om att ITP 1 ska gälla från 65 år.

Om förändringarna

Fyra viktiga punkter när du planerar pension

 

 1. Skaffa dig överblick
  Börja med att skaffa dig en överblick över din pension med hjälp av verktyget Minpension. Kanske kommer du att få pengar från olika håll och kan ta ut delar av pensionen vid olika tidpunkter.

 2. Räkna på vad pengarna räcker till
  Fundera på vad du vill att pensionen i första hand ska räcka till. Gör gärna en budget och se hur långt pengarna kan räcka. Tänk efter om du behöver skydd till efterlevande eller inte.

 3. Bestäm när du vill gå i pension
  Fatta beslut om när du vill gå i pension och hur utbetalningarna ska göras över tiden.

 4. Meddela ditt beslut
  Ta själv kontakt med Pensionsmyndigheten. Om du inte redan blivit kontaktad av försäkringsbolag där du eventuellt har pensionssparande, hör av dig till dessa och meddela ditt beslut.

  Meddela även din arbetsgivare och säg upp dig enligt de uppsägningstider som gäller.

  Ditt medlemskap i Unionens a-kassa avslutas automatiskt när du fyller 66 år eftersom du inte kan få a-kasseersättning från 66 års ålder.

Allmän pension – ansök själv i god tid

Du måste själv ta initiativ och i god tid ansöka om att ta ut allmän pension från pensionsmyndigheten. Det är Pensionsmyndigheten som har hand om den allmänna pensionen och där hittar du all all information om hur du gör för att ansöka om allmän pension, till exempel verktyget Minpension och Fondvalsguiden för val av premiepension. 

Laglig rätt att jobba till 69 år

Om du vill, har du rätt enligt lagen att arbeta kvar till du fyller 69 år och behålla dina anställningsförmåner. Då måste man lösa vissa försäkringsfrågor separat. Läs mer om hur du tjänar in pension när du arbetar efter 65 års ålder.

Tidigast ta ut pension?

När du tidigast kan börja ta ut inkomstpension, premiepension, tilläggspension och garantipension är beroende av när du är född - du hittar information hos  Pensionsmyndigheten - pensionsålder och riktålder. 

Någon övre åldersgräns finns inte. Uttaget är alltid livslångt. Genom att ta ut pensionen senare och arbeta längre kan du höja pensionen.

Du kan också arbeta heltid eller ha deltidsarbete och ta ut pension samtidigt. Du kan ta ut pensionen delvis till 25, 50 eller 75 procent och du kan ändra uttagstid och göra uppehåll i dina utbetalningar hur många gånger du vill genom att kontakta Pensionsmyndigheten.

Om du har kollektivavtalad tjänstepension ITP

Här finns information om när och hur du kan ta ut ITP . Observera att när du beslutat dig för hur du vill ta ut tjänstepensionen och ansökt om den, går det inte att ändra starttidpunkt, uttagstakt eller uttagsperiod.

När du kan ta ut ITP

Om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal tjänar du in tjänstepension ända fram till till 65 år om du har ITP2 och 66 år om du har ITP1. Oavsett om du omfattas av ITP1 eller ITP2 kan du komma överens med arbetsgivaren om fortsatt inbetalning till ITP1 därefter. Du kan välja att ta ut tjänstepensionen ITP tidigare än 65 års ålder eller senare. Du har rätt att arbeta efter 65 års ålder

Du kan ta ut tjänstepensionen ITP tidigast från 55 års ålder, men då måste du sluta arbeta i motsvarande grad som du vill ta ut pension. Om du tar ut hela pensionen, är det ändå tillåtet att arbeta, dock mindre än åtta timmar per vecka.

Om du vill ta ut tjänstepension innan 65 års ålder, får du räkna med lägre pension. Pensionsbeloppet baseras på det du hunnit tjäna in vid just den tidpunkten.

I vilken takt du kan ta ut tjänstepension ITP

Du kan dela upp din tjänstepension i högst tre delar och på så sätt ta ut den i olika takt, till exempel först på 25 procent, sedan 50 procent under en påföljande period och därefter hela tjänstepensionen. Om du fortsätter arbeta, kan du fram till till din tjänstepension är slutbetald (65 år för dig som har ITP2 och 66 år för dig som har ITP1) fortsätta att tjäna in pension på den delen som du arbetar.

Om det finns kollektivavtal som innehåller på din arbetsplats, har du förstärkt möjlighet att gå ner i arbetstid.

Hur länge du kan ta ut ITP

Du kan välja att ta ut tjänstepensionen ITP livsvarigt eller under en begränsad tid. Du kan välja på olika uttagstider. Minsta tidsperiod är 5 år, men du kan också välja en period på 10, 15 eller 20 år. Med livsvarigt menas att du får tjänstepensionen så länge du lever. Beloppet som du får per månad blir då mindre, jämfört med om du tar ut ditt pensionskapital fördelat på ett mindre antal år.

Innan du beslutar dig - gör egna prognoser för din tjänstepension

När du ansökt om att ta ut tjänstepensionen, går det inte att ändra. Gör därför egna prognoser innan du fattar beslutet om hur du vill ta ut tjänstepensionen.

De kollektivavtalade tjänstepensionerna ITP1 och ITP2 fungerar på olika sätt. Din tjänstepension beror på vilken av dessa du omfattas av.

Gå in på Minpension och se hur mycket tjänstepension du får vid de olika uttagstiderna. Börja med att kontrollera att all tjänstepension och privat pension finns med. Jämför med dina årsbesked.

Om det inte skulle gå att göra prognos för någon viss uttagsperiod, kan du kontakta pensionsbolagen. Om du saknar någon tjänste- eller privatpension här, vänd dig till det pensionsbolag som förvaltar dina pengar.

Tips inför ditt beslut om hur du tar ut tjänstepension

Kontrollera om det finns kollektivavtal som innehåller flexpension på din arbetsplats. Flexpension ger dig förstärkt möjlighet att gå ner i arbetstid. Från vilken ålder du kan ansöka framgår av ditt kollektivavtal. 

Genom att välja bort återbetalningsskyddet på ditt ITPK- eller ITP1-kapital får du ta del av arvsvinster och därmed en högre pension, läs mer hos Collectum.

Det är en fördel att först ta ut försäkringar där du har höga avgifter och låg avkastning jämfört med försäkringar där du har låg avgift och hög avkastning. Du kan få mer information från respektive bolag där du har försäkring.

Om du ska välja livslång uttagstid är det viktigt att veta vilket antagande om livslängd som bolaget gör. Om det har antagande om lång livslängd blir månadsbeloppet lägre. Jämförelser om livslängdsantaganden finns på Konsumenternas försäkringsbyrå.

Gör så här för att ta ut tjänstepension

När det gäller tjänstepensionen ITP2 skickar Alecta ut ett brev till dig 3 månader innan du fyller 65 år. Vill du ta ut tjänstepension före 65 års ålder måste du själv kontakta Alecta. 

Ansökan och utbetalning från de valbara ITPK och ITP1 beror på vilket bolag eller bank du valt och på din ålder. Du får ansökningsblanketter från de försäkringsbolag som förvaltar dina pengar några månader innan du fyller 65 år när det gäller ITPK och 66 år om du omfattas av ITP1. Om du vill gå i pension tidigare måste du själv kontakta dem.

För övriga tjänstepensioner som inte är kollektivavtalade - ta kontakt själv med dem som har dina pensionspengar. Fråga arbetsgivaren om du behöver veta mer om din tjänstepension.

Använd prognosen från minpension.se för att fylla i uttagstid och uttagstakt på uttagsblanketterna för dina olika pensioner. Skicka helst in din ansökan tre månader innan du vill ha din första utbetalning.

Du kan också svara på blanketterna att du vill vänta till ett senare tillfälle med att ta ut din tjänstepension.

Tips på webbplatser med användbar information om pension

Pensionsmyndigheten – Här hittar du all information du behöver om den allmänna pensionen och här väljer du premiepension. Fondvalsguiden på den här webbplatsen kan hjälpa dig att välja.

Minpension – Här kan du se ditt samlade pensionskapital – allmän pension, tjänstepension och privat sparande – och göra dina egna prognoser för olika uttagsperioder.

För dig som har eller har haft intjänande av tjänstepension inom ITP

Collectum – Alla val när det gäller tjänstepension hanteras av Collectum. Här kan du ändra dina ITPK-val och se vilken avgift du betalar för de bolag som är valbara idag. Du hittar också mer om familjepension och blanketter för förmånstagarförordnande.

Alecta – Alecta har hand om allt inom ITP -avtalet och hanterar bland annat sjukpension och tjänstegrupplivförsäkring och kontaktar dig om tjänstepension inför 65-årsdagen.

För dig som har pågående intjänande av tjänstepension inom ITP

Avtalats rådgivningstjänst – Tjänsten är oberoende och gratis att använda. Du loggar in med e-legitimation. Du kan få råd om hur du ska placera din pensionspengar på bästa sätt, både de kollektivavtalade och din premiepension.

Pensionärsmedlem i Unionen

Du kan vara kvar som pensionärsmedlem i Unionen för 100 kr per år. Då får du fortfarande ha kvar eventuella försäkringar som hänger ihop med medlemskapet och får dessutom ta del av vårt utbud och våra tidningar.

Avtalat - så fungerar kollektivavtalad tjänstepension och försäkring

Avtalat ger dig information och vägledning kring allt som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. På Avtalat.se hittar du digital rådgivning, webbinarier, informationsmaterial och nyhetsbrev. Du kan också boka ett digitalt möte där informationen anpassas efter behoven på din arbetsplats.

Arbetsplatsanpassad föreläsning om försäkringar

Avtalat ger även arbetsplatsanpassade föreläsningar där informationen passar just er på din arbetsplats och ni kan ställa frågor direkt till kunniga försäkringskonsulter. Välkommen att boka en digital föreläsning: kundservice@avtalat.se

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg