Mertid och mertidsersättning

När du som är deltidsanställd och omfattas av kollektivavtal arbetar extra timmar utöver det ordinarie arbetstidsmåttet kallas det mertid. Då får du också mertidsersättning.

Mertid och övertid

Om du omfattas av kollektivavtal och har en deltidsanställning (har deltidsarbete) och arbetar extra timmar utöver det ordinarie arbetstidsmåttet som gäller för din anställning, så kallas det  mertid . Om du arbetar mertid utöver ordinarie arbetstid för heltidsanställda på din arbetsplats kallas den tiden för överskjutande mertid (övertid).

Exempel på beräkning av mertid och överskjutande mertid

Anta att du har en deltidstjänst med en fastställd veckoarbetstid på 32 timmar. Normalarbetstiden för en heltidsanställd på din arbetsplats är 38 timmar i veckan. På grund av en oförutsedd händelse blir du en vecka beordrad att arbeta 42 timmar. 6 av dessa timmar är då mertid medan resterade 4 timmar räknas som överskjutande mertid (övertid).

Regler för mertid

Mertid ska liksom övertid vara i förväg beordrad eller i efterhand godkänd.

Mertidsarbete får under ett kalenderår uppgå till högst 200 timmar. Av dessa får högst 48 timmar per fyraveckorsperiod eller 50 timmar per kalendermånad vara överskjutande mertid. Det kan förekomma avvikelser genom kollektivavtal.

Ersättning för mertid

Ersättning för arbetad mertid, så kallad mertidsersättning , är ofta reglerad i det kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen.

Om det saknas kollektivavtal på din arbetsplats måste du själv komma överens med din arbetsgivare om vilken ersättning du ska ha om du skulle behöva arbeta mertid. 

Den vanligaste mertidsersättningen

Enligt kollektivavtal är den vanligaste ersättningen per timme:

månadslönen / (3,5 x veckoarbetstiden)

Ofta står ersättningen under rubriken ”Ersättning för överskjutande timmar vid deltid”. Ersättningen är lägre än vanligt övertidsarbete.

Exempel på beräkning av mertidsersättning

Om din ordinarie arbetstid per vecka är 30 timmar och din arbetsgivare, på grund av en oförutsedd händelse, beordrar dig att arbeta 34 timmar, så är du berättigad till 4 timmars mertidsersättning.

Om du har en månadslön på 28 000 kronor så ersätts dessa timmar med:

(4 timmar  x 28 000 kronor/månad) / (3,5 x 30 timmar/vecka) = 1 067 kronor

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg