Höjda åldersgränser inom tjänstepensionen från 2023

Vi förväntas jobba allt längre och nu justeras åldersgränserna för pension och försäkringar.

Håll koll på din tjänstepension

​​​Unionen har arbetat för att höja åldersgränserna för intjänande av tjänstepension ( ITP ) och för de försäkringar man omfattas av via kollektivavtalet. Från och med den 1 januari 2023 och den 1 juli 2023 gäller nya regler. Läs mer om vad det innebär för dig.

Förändringar som gäller från den 1 januari

Åldersgränsen för ålderspensionen i ITP 1 höjs från 65 till 66 år

ITP 1 är en premiebestämd pension som i huvudsak omfattar tjänstemän födda 1979 eller senare ( tjänstemän födda före 1979 kan också enligt vissa förutsättningar omfattas av ITP 1). Om du omfattas av ITP 1 och fortsätter att arbeta efter att du har fyllt 65 år, så kommer inbetalningen till tjänstepensionen att betalas fram till dess att du fyller 66 år.

Pensionsåldern för ITP 2 är fortsatt 65 år

ITP 2 är förmånsbestämd och omfattar tjänstemän födda 1978 eller tidigare. Åldersgränsen för arbetstagare inom ITP 2 är fortfarande 65 år. Du kan dock komma överens med din arbetsgivare om att ITP 1 ska gälla från 65 år.

Tak för intjänande införs – med möjlighet till egna överenskommelser

Det införs ett tak för den lön som ITP 1 beräknas på. För 2023 är det taket 185 750 kronor per månad (30 inkomstbasbelopp/12 månader). Är din inkomst per månad högre än så är den överskjutande delen inte pensionsgrundande. Det finns dock inget som hindrar att du kommer överens med din arbetsgivare om att pensionspremier ska betalas även för inkomster som överstiger detta tak.

Sjukpensionsförsäkring inom ITP gäller för alla fram till 66-årsdagen

Om du fortsätter att jobba efter att du fyllt 65 år kommer du att omfattas av sjukpensionsförsäkringen inom ITP fram till 66-årsdagen. Detta gäller oavsett om du omfattas av ITP 1 eller ITP 2.

Om du blev sjuk innan den 1 januari 2023, när förändringarna träder i kraft, omfattas du av de gamla reglerna. Det innebär att sjukpensionen inom ITP inte betalas ut efter din 65-årsdag.

Ändringar inom Huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd

 • Åldersgränsen i Huvudavtalet och arbetsskadeförsäkringen TFA höjs från 65 till 66 år med retroaktivitet från 1 januari 2023.

 • Åldersgränsen i Huvudavtalet för rätt till omställnings- och kompetensstöd höjs från 65 till 66 år. Fyllde du 65 år innan 1 januari 2023 gäller fortsatt 65 år.
 • Åldersgränsen för rätt till avgångsersättning vid arbetslöshet höjs från 65 år till 66 år.
 • Åldersgränsen för livränta och efterskydd i arbetsskadeförsäkringen höjs från 65 år till 66 år.
 • Kompletterande ersättning från TRR höjs från 65 år till 66 år.
 • Det kompletterande arbetslöshetsersättningen som du kan få från TRR kan nu beviljas som längst till och med månaden innan man fyller 66 år.

Förändringar som gäller från den 1 juli

 • Åldersgränsen för efterskyddet i tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) höjs från 65 till 66 år.
 • Åldersgränsen för TGL är från 1 juli höjt till 66 år för samtliga anställda. Det innebär att om du blir uppsagd och är arbetssökande kan TGL gälla för viss tid. Detta gäller inte om du efter uppsägningen går i pension.
 • Åldersgränsen för ITP -utland höjs från 65 år till 66 år.
 • ITP :s särskilda bestämmelser vid utlandstjänstgöring, ITP Utland, höjs från 65 år till 66 år.
 • Beräkning i reglerna om livränta i Trygghetsförsäkring arbetsskada
 • Förändringar i reglerna om hur TFA livränta ska beräknas från 66 år införs.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg