Höjda åldersgränser inom tjänstepensionen från 2023

Vi förväntas jobba allt längre och nu justeras åldersgränserna för pension och försäkringar.

Håll koll på din tjänstepension

​​​Unionen har arbetat för att höja åldersgränserna för intjänande av tjänstepension ( ITP ) och för de försäkringar man omfattas av via kollektivavtalet. Från och med den 1 januari 2023 gäller nya regler. Läs mer om vad det innebär för dig.

Åldersgränsen för ålderspensionen i ITP 1 höjs från 65 till 66 år

ITP 1 är en premiebestämd pension som i huvudsak omfattar tjänstemän födda 1979 eller senare (tjänstemän födda före 1979 kan också enligt vissa förutsättningar omfattas av ITP 1). Om du omfattas av ITP 1 och fortsätter att arbeta efter att du har fyllt 65 år, så kommer inbetalningen till tjänstepensionen att betalas fram till dess att du fyller 66 år.

Pensionsåldern för ITP 2 är fortsatt 65 år

ITP 2 är förmånsbestämd och omfattar tjänstemän födda 1978 eller tidigare. Åldersgränsen för arbetstagare inom ITP 2 är fortfarande 65 år. Du kan dock komma överens med din arbetsgivare om att ITP 1 ska gälla från 65 år.

Tak för intjänande införs – med möjlighet till egna överenskommelser

Det införs ett tak för den lön som ITP 1 beräknas på. För 2023 är det taket 185 750 kronor per månad (30 inkomstbasbelopp/12 månader). Är din inkomst per månad högre än så är den överskjutande delen inte pensionsgrundande. Det finns dock inget som hindrar att du kommer överens med din arbetsgivare om att pensionspremier ska betalas även för inkomster som överstiger detta tak.

Sjukpensionsförsäkring inom ITP gäller för alla fram till 66-årsdagen

Om du fortsätter att jobba efter att du fyllt 65 år kommer du att omfattas av sjukpensionsförsäkringen inom ITP fram till 66-årsdagen. Detta gäller oavsett om du omfattas av ITP 1 eller ITP 2.

Om du blev sjuk innan den 1 januari 2023, när förändringarna träder i kraft, omfattas du av de gamla reglerna. Det innebär att sjukpensionen inom ITP inte betalas ut efter din 65-årsdag.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg