Förmånstagarförordnande för tjänstepensionen ITP

Ett förmånstagarförordnande visar vem eller vilka av de efterlevande som ska få ersättning från försäkringar om du avlider.

Shape Created with Sketch.

Inkomstbasbelopp (ibb) 2021:
1 inkomstbasbelopp = 68 200 kronor

7,5 ibb = 511 500 kr
(41 926 kronor per månad)

Semestertillägg ska räknas in och årsbeloppet delas därför med 12,2.

Shape Created with Sketch.

ITP  är namnet på Sveriges största och ledande system för tjänstepensioner för privatanställda tjänstemän

Arbetsplatsanpassad föreläsning om försäkringar

Avtalat ger även arbetsplatsanpassade föreläsningar där informationen passar just er på din arbetsplats och ni kan ställa frågor direkt till kunniga försäkringskonsulter. Välkommen att boka en digital föreläsning: kundmotet@avtalat.se

Det vanliga är att ett så kallat generellt förmånstagarförordnande gäller för försäkringarna. Om du inte vill att det generella ska gälla, kan du för vissa försäkringar skriva ett eget särskilt förmånstagarförordnande, där du anger vem eller vilka som ska vara förmånstagare. Det gäller då istället för det generella.

Det generella förmånstagarförordnandet kan se olika ut beroende på vilken försäkring som det ska gälla för. Här hittar du några regler. 

Återbetalningsskydd och familjeskydd

Återbetalningsskydd (ITP1 och ITPK) och familjeskydd (ITP1 och ITPK) är två olika efterlevandeskydd som du kan välja om du har den premiebestämda tjänstepensionen ITP1 eller ITPK.

Förmånstagare:

  • make/maka, registrerad partner eller sambo
  • barn oavsett ålder

Familjepension

Familjepension (om du har ITP2) är en särskild försäkring till dina efterlevande genom den förmånsbestämda tjänstepensionen ITP2. Den gäller endast dig som  har en lön över 7,5 inkomstbasbelopp, är född 1978 eller tidigare och har en arbetsgivare med kollektivavtal .

Förmånstagare:

  • make/maka, registrerad partner (inte sambo)
  • barn under 20 år

Det är möjligt att avstå från  familjepension och istället förstärka sin egen tjänstepension genom ITPK. På den delen kan du i så fall välja efterlevandeskydd som inkluderar sambo.

Tjänstegrupplivförsäkring TGL

Förmånstagare:

  • make/maka, registrerad partner (inte sambo)
  • barn, barnbarn
  • föräldrar

När det gäller tjänstegrupplivförsäkring TGL kan du i ett särskilt förmånstagarförordnande (blankett hos Collectum) ange vilken fysisk person som helst, till exempel sambo, eller ändra ordning i det generella. Du kan också välja att göra tjänstegrupplivförsäkringen till enskild egendom för mottagaren.

Avtalat - så fungerar kollektivavtalad tjänstepension och försäkring

Avtalat förklarar och gör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring lättare att förstå, genom att öka kunskapen om de pensions- och försäkringslösningar som finns i ditt kollektivavtal.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg