Almega Tjänsteförbunden Lagring & distribution - stödmaterial

Underlag för dig som förtroendevald på avtalsområde Almega Tjänsteförbunden Lagring & distribution.

Coronastödet vid korttidsarbete har nu upphört

Den 1 oktober 2021 upphörde den tillfälliga lagstiftningen som följde av lagen av stöd vid korttidsarbete. Det särskilt anpassade coronastödet finns därmed inte kvar. Kvar i grunden finns den permanenta lagstiftningen, som följer av lagen (2013:948). Det finns ett antal avtalsområden som nu har tillsvidareavtal om korttidsarbete och mer information om dessa och vilka huvudsakliga förändringar som finns kommer att skickas ut i form av a-cirkulär till berörda förtroendevalda. Om du stöter på frågor från arbetsgivare som vill införa korttidsarbete efter den 1 oktober kan du be dem kontakta aktuellt  regionkontor  för diskussion.

A-cirkulär Lagring och distribution avtalet 2020 - 2023

Cirkuläret innehåller bland annat beskrivning av vad som uppnåtts i förhandlingen, bakgrund och syfte till förändringar.
Detta kalkylblad är framtaget för att fungera som ett praktiskt hjälpmedel till lönerevisionen. Läs mer på fliken "Instruktioner" i underlaget innan du börjar använda dokumentet och beräkningarna.
Kalkylblad - utan förklaringar eller beräkningar i word-format.

Avtalsansvarig om det nya avtalet 2020-2023

Här kan du lyssna på och se en presentation av de nya ändringar och tillägg som finns i det nya avtalet på område Almega Tjänsteförbunden Lagring och distribution.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg