Utköpt som chef

På senare år har trenden att köpa ut anställda ökat. Vi guidar dig i vad som är bra att tänka på och hur Unionen kan hjälpa dig.

Info icon Shape info icon

Unionen förhandlar normalt inte utköp. Utköp är en frivillig överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren.

Det här behöver du tänka på vid utköp

En enskild överenskommelse med en arbetsgivare, alltså ett utköp, är frivillig. Det är inget du måste gå med på. Det är också viktigt att komma ihåg att ingenting är klart förrän avtalet är påskrivet. Arbetsgivaren kan när som helst dra sig ur pågående samtal om villkoren i utköpet. Något annat som också är viktigt att tänka på är att se till att alla utköpsvillkor regleras skriftligt i avtalet. Ha ingenting endast muntligt.

Fundera på om du vet varför arbetsgivaren vill göra det här. Har din arbetsgivare mycket att förlora på att ha kvar din roll eller vill de vara schyssta mot dig? Det kan vara värt att tänka på och ger dig ett perspektiv på om det faktiskt finns en grund för uppsägning eller om det är något annat som ligger bakom.

Om du tackar nej till utköpet så måste arbetsgivaren förhandla med ditt fackförbund och är även skyldig att undersöka om det finns en möjlighet att omplacera dig till en annan tjänst. Som chef kan det vara svårt att bli omplacerad till en likvärdig tjänst och din lön kan komma att bli lägre om du hamnar på en tjänst utan chefsansvar.

Skulle det vara så att det inte finns någon grund för uppsägning så har du ett bra förhandlingsläge.

Chefer ensamma när förfrågan om utköp knackar på dörren

Om du som chef får en förfrågan om att bli utköpt kan det vara svårt att veta vad som gäller. Genom Chefslinjen, Unionens rådgivning för chefer, kan du som medlem i Unionen Chef få svar på dina frågor om arbetsrätt och ledarskap, samt hjälp med vilka lagar och regler som gäller vid uppsägning.

När du står inför ett beslut om att acceptera ett utköpsavtal, eller inte, så är det viktigt att du har koll på vad du hade fått och haft rätt till om uppsägningen hade gått till på vanligt sätt och därmed omfattats av LAS. Hur lång hade till exempel uppsägningstiden varit, hade du varit arbetsbefriad eller inte? En annan sak som är viktig att ha i åtanke är att det inte finns någon företrädesrätt till återanställning om du blir utköpt.

En vanlig inkommande fråga till Unionen är om erbjudandet om utköp ska anses som bra eller inte. Chefslinjen kan hjälpa till genom att jämföra det som erbjudits genom utköpsavtalet kontra vad en vanlig uppsägning hade gett, enligt LAS. Det är därefter upp till dig att ta beslut om det som du har erbjudits är bra nog. Chefslinjen kan vara dig behjälplig genom att ta fram plus och minus.

Checklista vid utköp:

  • Varför vill arbetsgivaren köpa ut dig? Det är bra att veta och det hjälper dig att avgöra vilket förhandlingsläge du har. Finns det grund för uppsägning ?
  • Be att få betänketid. Du ska åtminstone få ett par dagar på dig att ge ditt svar. Det brukar vara tvära kast när det gäller utköp av personal i chefsposition, men försök ändå få respit så att du har tid att tänka igenom och kontakta ditt fackförbund.
  • Ser du en framtid på företaget trots att det ser mörkt ut nu? Om du tackar ja till utköpet kan du inte göra anspråk på företrädesrätt . Tänk efter om du tror att det kan bli aktuellt med återanställning vid bättre tider hos företaget och om du vill det. Om ja så ska du inte gå med på en enskild överenskommelse.
  • Tänk på att du omfattas av lojalitetsplikt, även under en uppsägningstid . Om lojalitetsplikt och lagen om företagshemligheter.
  • Ta reda på om det finns en konkurrensklausul i ditt anställningsavtal och hur det påverkar vad som avtalas i utköpsavtalet. Om konkurrensklausuler i anställningsavtal.
  • Kontakta Chefslinjen. Unionens Chefslinje hjälper dig att jämföra det du får vid ett utköp med det du får vid en vanlig uppsägning. 
  • Allt skriftligt. Till sist. Om du bestämmer dig för att gå med på att bli utköpt så ska allt ni kommer överens om finnas med i avtalet. En muntlig överenskommelse gäller visserligen, men är svårare att bevisa.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg