Ohälsa och stress

De svåra samtalen - digital föreläsning. Många tjänstemän känner av stress i sitt arbete. Lär dig lyssna efter signalerna på långvarig stress hos dina medarbetare.

Hur märker du att någon är för stressad? 

– Allt fler mår dåligt på sina arbetsplatser, säger Caroline. Unionens undersökningar visar att sju av tio tjänstemän upplever måttlig till mycket hög stress i sitt arbete. Det finns många signaler du som chef kan lyssna efter. Människor som upplever långvarig stressbelastning blir ofta mentalt uttröttade – de följer inte med på fika, undviker en teambuilding och drar sig undan. En annan signal kan vara att du inte känner ingen medarbetarens sätt att leverera in sin yrkesroll.

Här i den femte och sista delen av föreläsningen tittar vi närmare på stress och psykisk ohälsa. Vad kan du som chef göra för att stötta någon som mår dåligt? Och vilka signaler ska du vara uppmärksam på?

Ett kort smakprov på del 5 "Ohälsa och stress" (1 min).

Som medlem kan du logga in och se hela del 5 ”Ohälsa och stress”.

Prata om det

Att prata om stress är svårt, vilket beror på flera orsaker, bland annat kan personen som upplever långvarig stressbelastning i många fall förneka det.
– Det kan finnas en omedvetenhet hos medarbetaren, säger Caroline. Hen förtränger symptomen och förstår inte själv vad det handlar om. Utmattning kan även leda till stora känsloyttringar. Medarbetare kan gråta, sluta sig, blir irriterad och gå i affekt. Plötsligt känner du inte igen din kollega. Det kan vara jättesvåra samtal att ta. Men samtalet är det mest kraftfulla verktyget, säger Caroline. 

I avsnittet får du användbara tips på hur du som chef kan närmar dig en medarbetare som visar tecken på långvariga stressymptom eller psykisk ohälsa, bland annat med hjälp av ett frågebatteri.

Digital föreläsning

Det svåra samtalen är en föreläsning i fem delar med Anders Kinding och Caroline Wiklund som handlar om de svåra samtal man ställs inför i rollen som chef och ledare. Caroline Wiklund är stresscoach och utbildare på Unionen. Anders Kinding är ledarskapskonsult och författare och har i över 20 år arbetat med att utveckla och utbilda chefer.

Se de övriga delarna av föreläsningen

Om att hålla svåra samtal

En föreläsning om de svåra samtalen du som chef kan behöva ha med dina anställda.

Känsliga frågor

I vilka situationer är du som chef tvungen att ta de svåra samtalen?

Kränkande särbehandling

Lär dig signalerna på kränkande särbehandling - ett arbetsmiljöproblem.

Sexuella trakasserier

Vad kan du som chef göra för att förebygga och prata om sexuella trakasserier?

"Stressen i våra liv – vän eller fiende?”

I tre delar berättar vår stresscoach Caroline Wiklund om vad stressen gör med oss, hur vi kan uppmärksamma de tidiga varningssignalerna när det blir för mycket och vad vi kan göra för att minska stressen.
Shape Created with Sketch.

Lär dig mer om ledarskap, arbetsmiljö, lön och jämställdhet på Unionen Chef Play. Där hittar du podden Mellanchefen emellan, filmer, e-utbildningar och mycket mer.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg