Coachande ledarskap: En föreläsning i tre delar

En föreläsning uppdelad i tre korta delar om vad du som chef kan göra för att nå ett coachande ledarskap. Bland annat får du tips på fyra användbara verktyg och hjälp hur du kan använda NÖHRA-modellen för att konkret kunna arbeta coachande.

Coachande ledarskap för dig som chef

Vilken sorts ledarskap ska man sträva efter att använda som chef? Många studier visar att både medarbetare och det uppnådda resultatet mår bättre av ett coachande ledarskap än genom detaljstyrning och "micro management".

Men passar det alltid att tillämpa ett coachande ledarskap och hur gör du rent konkret? Finns det några situationer där det passar mindre bra? Hur kan du vara en bra ledare när det mesta sker på distans?

I de här tre korta filmerna går vi igenom vad ett coachande ledarskap är, när du kan använda dig av det och hur du gör. Vi pratar också om utmaningen med att vara chef på distans – som just nu är det nya normala.

Del 1: Coachande ledarskap – vad innebär det?

Ett coachande ledarskap fokuserar på verksamhetens övergripande mål, medarbetarnas förmågor och det som motiverar dem, i kombination med att delegera ansvar. Det leder till engagemang, motivation och goda resultat.

Del 2: Fyra bra verktyg för coachande ledarskap

Vi går igenom fyra viktiga verktyg för ett coachande ledarskap: 

  • En förtroendefull relation
  • Att lyssna på ett djupare plan
  • Frågor som gör skillnad
  • Meningsfull feedback

Del 3: NÖHRA – en modell för coachande ledarskap

NÖHRA är en modell som är användbar i en mängd olika sammanhang. Den gör det enkelt att fokusera på mål och resultat, upptäcka hinder, fokusera på möjligheter och att få dig och dina medarbetare att dra åt samma håll.

Organisatorisk och social arbetsmiljö för dig som chef

Fyra föreläsningar som ger dig som chef ökade kunskaper i vad organisatorisk och social arbetsmiljö är och därmed en grund att stå på med tips och handfasta råd på var du kan hitta mer information för att ta arbetet med OSA i rätt riktning.

Chefens arbetsmiljöansvar: En föreläsning med Dag Bremberg

Du som chef har ett straffrättsligt ansvar för arbetsmiljön. Men där ska vi inte hamna. Vi ska istället jobba förebyggande med fokus på hållbarhet, välmående, motivation och resultat.

Det coachande samtalet

Det coachande samtalet är ett framgångsrikt verktyg för att hjälpa dina medarbetare att utvecklas, fatta beslut eller komma till insikt. Det ökar engagemanget, skapar större ansvarstagande och leder till ökade prestationer och personlig utveckling.

Chefspaning - inspiration för dig som chef

Inspireras av intressanta artiklar, digitala föreläsningar och annat innehåll för dig som är chef.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg