Checklista: Jämställda löner

Detta är en vägledning till dig som är chef eller förtroendevald i Unionen i hur du arbetar med att sätta jämställda löner. Vägledningen innehåller en redovisning av Unionens ståndpunkter om arbetet för jämställda löner.

Checklista för jämställda löner

Här är 11 enkla steg till jämställda löner. Har ni det inte så här på ditt jobb så vet ni vad ni ska förändra. Hur många check får ditt jobb?

Här är några tips på hur du kan bidra till jämställda löner
 

 1. Tydliga kriterier. På min arbetsplats finns det tydliga kriterier för lönesättningen.
 2. Lönekartläggning . Här genomför vi lönekartläggning och analys varje år
 3. Klok kompetensutveckling Vi använder kompetensutveckling som ett sätt att främja jämställda löner.
 4. Jämställda löner naturlig del. Arbetet med jämställda löner är en naturlig del av arbetet med att sätta lön.
 5. Samma tillgång till förmåner. Här har alla samma tillgång till löne- och anställningsförmåner oavsett kön. Till exempel bonusar, arbetskläder, tjänstemobil och tjänstebil.
 6. Tala tydligt. De lönesättande cheferna tar sig tid att förklara för medarbetaren varför hen har den lön hen har.
 7. Klara kopplingar. Jag förstår kopplingen mellan lönekriterierna och min lön.
 8. Föräldralediga är med. På min arbetsplats ingår föräldralediga i lönerevisionen på samma villkor som övriga anställda.
 9. Nyanställda tas emot rätt. Här säkerställer man att nyanställda hamnar rätt i lönestrukturen redan från början. Om någon begär 30 000 kr/månad men egentligen bör få 32 000 kr/mån för att hamna rätt så får hen det.
 10. Medvetenhet kring krav. Det finns en medvetenhet om att arbeten som idag främst utförs av kvinnor riskerar att ha en för låg lönenivå i förhållande till kraven i arbetet.
 11. Utvecklingssamtal kopplas till lönesamtal . På min arbetsplats har vi årliga utvecklingssamtal som sedan kopplas till lönesamtalet.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg