Att bilda PTK-L

Genom PTK-L kan tjänstemannaförbunden samverka och driva frågor som gynnar tjänstemännens gemensamma intressen på företaget. Det här innebär det att bilda PTK-L

Varför bilda PTK-L

PTK -L bildas när det finns fördelar med att samordnas inom tjänstemannakollektivet. Genom PTK -L kan tjänstemannaförbunden uppträda som en part i samverkan och förhandlingar med arbetsgivaren, det kan skapa styrka i förhandling och underlätta för att nå fram i gemensamma frågor.

PTK -L kan också samverka om att utse arbetsmiljöombud , arbetstagarledamöter till bolagsstyrelse, eller vid val till ett europeiskt företagsråd (ofta benämnt som EWC eller EFR). Exakt vilka frågor ett PTK -L ska hantera beslutas av tjänstemannaförbunden som ingår i det. 

Frågor som rör enskilda arbetstagares arbets- eller anställningsvillkor, så som uppsägningar av personliga skäl eller avskedande, hanteras inte av PTK -L. I de fallen ska arbetsgivaren förhandla med berörd facklig organisation.  

Fördelar att förhandla arbetsbrister genom PTK-L


Vid omorganisationer med arbetsbristuppsägningar kan ett PTK -L bli nödvändigt för att tjänstemannaförbunden ska kunna uppträda som en formell part i förhandlingar om turordning och avtalsturlistor.

PTK -L ger också möjlighet för förbunden att gemensamt möta arbetsgivarens önskemål, och att ta fram egna förslag på lösningar för att ta tillvara samtliga medlemmars intressen av att undvika uppsägningar exempelvis genom att belysa omplaceringsmöjligheter och att se över möjliga pensionsavgångar.

Att tjänstemannaförbunden samverkar genom PTK -L, alltså att förbunden uppträder som en part i förhållande till arbetsgivaren, ger helt enkelt större förhandlingsstyrka och bättre förutsättningar att tillvarata medlemmarnas intressen. 

Lär dig mer om att förhandla omorganisationer och arbetsbrist i guiden Förhandla omorganisation och arbetsbrist.

Det här krävs för att bilda PTK-L

  • Att det finns flera förbund inom PTK som har kollektivavtal med arbetsgivaren
  • Att förbunden har representation på arbetsplatsen genom lokal klubb , förening eller annan av förbunden utsedd representation
  • Att något av förbunden tar initiativ till att bilda PTK -L och att de lokala tjänstemannafacken - och eventuellt andra av förbunden utsedda representanter -  är överens om att PTK -L ska bildas

Så bildas PTK-L på arbetsplatsen

Ett av de PTK -förbund som har kollektivavtal på arbetsplatsen kan ta initiativ till att bilda PTK -L. För att bilda PTK -L kan detta förbund gå vidare genom att:

  1. Bjuda in representanter från de andra förbunden till ett möte
  2. Diskutera bildandet av PTK -L – hur det ska fungera, vilka frågor som ska vara gemensamma frågor och därmed gemensam part gentemot arbetsgivaren
  3. Besluta om PTK -L och kalla till ett konstituerande möte

Det finns inget krav på att PTK -L måste bildas med avsikt att finnas tillsvidare. Det är med andra ord möjligt att bilda PTK -L för att hantera en specifik fråga, såsom en aktualiserad omorganisation.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg