Underlag inför förhandling omorganisation

Klubben har rätt att få ta del av tillräckligt med underlag för att kunna bilda sig en uppfattning av den förändring som arbetsgivaren föreslår. Här kan du som förtroendevald läsa om vad som gäller och vilka underlag som kan vara relevanta att få ta del av.

Vilka underlag ska arbetsgivaren ge?

När arbetsgivaren vill förändra i organisationen på ett sätt som innebär uppsägningar, så måste de enligt 15 § MBL ge klubbstyrelsen skriftliga besked om:

  • Antalet arbetstagare som är anställda och vilka kategorier de tillhör.
  • Antalet arbetstagare som berörs av planerade uppsägningar.
  • Skälen till de planerade uppsägningarna.
  • När uppsägningarna i så fall skulle verkställas.
  • Hur beräkningarna gjorts för eventuella ersättningar utöver de som regleras i lag och avtal.

Syftet med underlagen är att klubbstyrelsen ska kunna förbereda sig inför förhandlingen och inte bara delta, utan även kunna lägga fram motiverade egna förslag.

Ytterligare underlag

För att ni i klubbstyrelsen ska kunna delta i förhandlingen som en jämbördig motpart till arbetsgivaren, behöver ni få en bra överblick över vad förändringen kan innebära.

Tydliga underlag skapar goda förutsättningar för att det blir konstruktiva förhandlingar. Om ni inte tycker att den information ni fått räcker till, kan ni alltid be arbetsgivaren om ytterligare information och underlag.

Vilka underlag behövs?

Vilka underlag som behövs måste klubbstyrelsen gemensamt bedöma inför varje förhandling . Det kan till exempel bero på hur omfattande förändringen är, vad arbetsgivaren anger som orsak till förändringen, och om det ska skapas nya befattningar eller inte. Här är några exempel på vad man oftast behöver.

Organisationsschemat ger en överblick över organisationen. Vid planerade förändringar i antalet tjänster och till vilka de rapporterar är det användbart med två organisationsscheman – ett för den nuvarande, och ett för den nya organisationen.

Ekonomiska rapport av olika slag, exempelvis budget, prognos och årsbokslut, ger en bild av hur ekonomin ser ut i organisationen. Den kan vara bra att titta på om arbetsgivaren vill göra nedskärningar på grund av ekonomiska skäl.

Marknadsanalys som visar efterfrågan över tid på organisationens tjänst eller produkt, och dessutom ger en prognos för framtiden, är användbar för att förstå förändringar på marknaden.

Befattningsbeskrivningar talar om vilka arbetsuppgifter och ansvar som finns i respektive befattning. De är bra att ha om innehållet i en befattning förändras eller om det ska tillsättas nya befattningar.

Riskbedömning. Arbetsgivaren ska löpande göra en riskbedömning för att undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna i verksamheten. Vid en omorganisation ska arbetsgivaren dessutom göra en riskbedömning med fokus på den planerade förändringen. Riskbedömningen ska göras av arbetsgivaren i samverkan med de arbetsmiljöombud som finns på arbetsplatsen. Klubbstyrelsen får sedan ta del av riskbedömningen som ett underlag i förhandlingen.

Väldigt omfattande omorganisation - då kan expertstöd behövas

Är det en väldigt omfattande omorganisation så kanske det inte bara räcker med att få ta del av underlag för att kunna se alternativa lösningar.  Då kan det finnas behov av att anlita expertstöd i form av en arbetstagarkonsult.

En arbetstagarkonsult anlitas när facket har behov av företags- eller organisationsanalys och söker alternativa möjligheter att lösa företagets problem. Anlita en arbetstagarkonsult

 

Guide: Förhandla omorganisation och arbetsbrist

Vid en omorganisation är det viktigt att alla parter vet vad som gäller. I den här guiden får du som förtroendevald veta hur processen går till och tips och råd i hur du förhandlar vid omorganisation och arbetsbrist.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg