Anställningsavtal och kontrakt för dig som är chef

Innan du börjar en ny anställning som chef är det viktigt du har någon form av anställningskontrakt. Ett chefskontrakt är en individuell handling och kan se ut på många olika sätt beroende på personliga behov och hur företaget brukar hantera de här frågorna.

Hand skriver på ett dokument

Vem ska skriva ett chefskontrakt?

För dig som är chef finns det ofta anledning att skriva ett personligt chefskontrakt. Extra viktigt är det för dig som jobbar på ett företag utan kollektivavtal eller som inte omfattas av det kollektivavtal som finns. Det gäller dig som är chef och som sitter i direkt företagsledande ställning, till exempel vd, vice vd och vissa personalchefer.

Ett chefskontrakt är en individuell handling och kan se ut på många olika sätt beroende på personliga behov och hur företaget brukar hantera de här frågorna. Det kan också vara mer eller mindre omfattande.

Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen kan man välja att reglera vissa delar i ett individuellt kontrakt och i övrigt hänvisa till gällande kollektivavtal. Omfattas du av kollektivavtalet är det alltid grunden. Du kan avtala om bättre villkor i ett personligt kontrakt men villkoren kan aldrig bli sämre än de som är reglerade i kollektivavtalet.

När lagen inte gäller

Du som är chef och sitter i direkt företagsledande ställning eller som tillhör arbetsgivarens familj, omfattas inte heller av Lagen om anställningsskydd , LAS. Det blir då extra viktigt att reglera frågor som har med anställningens upphörande att göra.

Viktigt att reglera i ett anställningsavtal

  • Anställningsform och arbetsuppgifter
  • Löneförmåner och ersättningar utöver den fasta månadslönen
  • Pension och försäkringar
  • Sjuklön
  • Arbetstid och semester
  • Fri bil och övriga förmåner
  • Anställningens upphörande och avgångsvederlag
  • Konkurrensklausul i avtalet
  • Skiljedom vid eventuell tvist

Mer information

Har du frågor om chefsuppdraget eller vill ha hjälp att granska ditt avtal kan du kontakta ombudsmannen för chefer i din region , kontaktuppgifter hittar du på unionen.se/chef, eller ring till Unionens Chefslinje 0771-344 344.

Du kan också skicka in din fråga så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Att bli chef

För dig som är chef finns det ofta anledning att skriva ett personligt chefskontrakt. Extra viktigt är det för dig som jobbar på ett företag utan kollektivavtal eller som inte omfattas av det kollektivavtal som finns.

Mallar - anställningsavtal för chef och VD

Ett chefskontrakt är en individuell handling och kan se ut på många olika sätt beroende på personliga behov och hur företaget brukar hantera de här frågorna. Det kan också vara mer eller mindre omfattande. Här hittar du Unionens mallar, på svenska och på engelska, för chef och VD

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?