Unionen tecknar kollektivavtal med Paradox Interactive

Spelutvecklaren Paradox Interactive med huvudkontor i Stockholm tecknar kollektivavtal med Unionen och Sveriges Ingenjörer för sina anställda i Sverige. Unionen, vars fackklubb på Paradox har drivit frågan, välkomnar att företaget som representant för en expansiv bransch värnar tryggheten på den svenska arbetsmarknaden.

2020-06-03

- En huvudfråga för våra medlemmar är att få medinflytande på arbetsplatsen. Vi har sedan i höstas fört konstruktiva diskussioner med ledningen på Paradox och jag uppfattar det som att engagemanget har mottagits positivt av företaget, något vi självklart är glada för, säger styrelseledamoten i Unionens fackklubb på Paradox, Magne Skjæran.

Kollektivavtal utgör grundtryggheten på den svenska arbetsmarknaden och gynnar arbetstagare såväl som arbetsgivare. Unionen verkar för att anställda inom Sveriges nya tillväxtbranscher ska vara garanterade samma förmåner och skydd som idag gäller på övriga delar av arbetsmarknaden. Under det senaste året har antalet företag med kollektivavtal inom spelbranschen ökat, något som inte förvånar Martin Linder, Unionens ordförande.

- Att Paradox nu tecknar kollektivavtal stärker de redan goda relationerna mellan klubb och ledning och bidrar till bättre villkor och ökat inflytande på arbetsplatsen. Vi tror att andra bolag tar intryck av detta och kommer att fortsätta verka för fler kollektivavtal i spelbranschen.