Kompetens och integritet - Unionens viktigaste opinionsfrågor i fokus i Almedalen

Räntebesked, filmvisning och Unionens egna arrangemang. Här får du en sammanfattning av torsdagen i Almedalen.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
Almedalen

Publicerad 29 juni 2023

  • Dagen inleddes med att Tobias Brännemo, Unionens chefsekonom, var inbjuden till Di-TV för att kommentera beskedet att Riksbanken höjer styrräntan till 3,75 procent. Som tidigare framhöll Tobias risken att Riksbanken agerar för mycket på historien och tar i onödigt mycket. Tobias menar att Riksbanken missar de fördelar Sverige har jämfört med omvärlden, inte minst kopplat till lönebildningen. Se klippet från Di-TV
  • Unionens egna seminarier. Under förmiddagen var det sedan dags för Unionens egna seminarier. Det första seminariet hade rubriken ”Århundradets reform för kompetens och omställning. Lider den av barnsjukdomar?”. Läs en sammanfattning av seminariet. Det följdes av seminariet ”Integritet i arbetslivet – ett komplext perspektiv som måste regleras”. Läs en längre sammanfattning om det här.
  • Lunch med chefsekonomer. Med anledning av Riksbankens räntebesked samlade Tobias Brännemo andra chefsekonomer över en lunch för att diskutera räntebeskedet, hur penningpolitiken bör utformas framöver, det allmänna konjunkturläget och utvecklingen på arbetsmarknaden där Unionen ser att efterfrågan på arbetskraft fortsatt är stor och den försvagning av arbetsmarknaden som många andra sett framför sig hittills inte har skett. På lunchen deltog chefsekonomer från andra fackförbund, arbetsgivare och banker. 
  • Den svenska modellen i rörelse. Martin Wästfelt, Unionens förhandlingschef, deltog i ett ”kvartssamtal” hos Kommunal om hur den svenska partsmodellen ska utformas och utvecklas, och om det finns partsgemensamma projekt som stärker modellen för framtiden. Martin lyfte att grundförutsättning är en hög organisationsgrad och kollektivavtalstäckning. Han lyfte även att Trygghetsöverenskommelsen är ett bra exempel på där parterna tar ansvar och bjuder in andra relevanta aktörer, som i detta fall, staten. Martin intervjuades av Josefin Boman, Kommunal. Med i samtalet var också Barbro Andersson, 2:e vice ordförande i Kommunal. 
  • Dokumentärfilmen Breaking Social av filmaren Fredrik Gerttén och Triart Film visades i Almedalen och Martin Linder, Unionens förbundsordförande, deltog i det efterföljande samtalet tillsammans med Gerttén och Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris. Filmen handlar om samhällsklyftor i världen och ökande ekonomisk ojämlikhet. Martin lyfte att grunden för förändring är att organisera sig, och det var också ett tema i filmen. Det illustrerades bland annat genom exempel på hur lärare och arbetare på Amazon i USA organiserar sig för bättre villkor. Filmen har Sverige-premiär 11 augusti.
  • Unionens medlemsmingel. Torsdagen kommer att avslutas med Unionens medlemsmingel. En text om det kommer du att kunna läsa i morgon fredag.