Festligt, folkligt och fullsatt när Unionens kompetensseminarium lockade storpublik!

Under torsdagen arrangerade Unionen ett seminarium med rubriken ”Århundradets reform för kompetens och omställning. Lider den av barnsjukdomar?” Här är en sammanfattning.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
Fotograf: Linnea Ronström.

Publicerad 29 juni 2023

Ett hundratal besökare och gäster i TCO -landet fick ta del av ett högaktuellt seminarium. Med det nya omställningsstudiestödet får anställda möjlighet att med goda ekonomiska förutsättningar vidareutbilda sig för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Men hur ska det gå till? Vad ska de studera och är högskolor och universitet tillräckligt förberedda? Hur stort är intresset bland privatanställda tjänstemän att vidareutbilda sig?  

Josefin G Nilsson hälsade välkommen och modererade seminariet. Först på scen välkomnades Martin Linder, Unionen och Carina Lindfelt, Svenskt Näringsliv. De hade inledande appeller om den stora betydelse som trygghetsöverenskommelsen har för arbetstagare och arbetsgivare. Att reformen måste vårdas och att det på ett sätt är en utvecklad svensk modell när arbetsmarknadens parter och politiken gör gemensam sak för att förbättra arbetsmarknaden. Behovet av och möjligheten till vidareutbildning och kompetensutveckling är helt centralt. Nu måste politiken leverera på de delar som ligger inom statens ansvar.  

Efter en inledning välkomnades Birgitta Bergvall Kåreborn, rektor vid Luleå Tekniska Universitet och Ulrika Wiklund, utvecklingschef på TRR upp på scen. Birgitta berättade om hur LTU arbetar med det livslånga lärandet. Det är högt prioriterat och de satsar mycket på fristående kurser och kurser som inte nödvändigtvis leder till examination och akademiska poäng. Upp mot 20 % av universitetets utbildningsutbud är fristående kurser och de är mycket måna om att erbjuda alternativa studieformer. Inte minst då norrlandslänen har stora avstånd mellan studenter och campus. Distansutbildning är därför väldigt viktigt.  

Ulrika Wiklund från TRR berättade om deras arbetet med omställningsstudiestödet och efterfrågade bland annat på det stora behovet av yrkesbeskrivningar och behovet av att se vilka yrken och arbetsuppgifter som har goda framtidsutsikter. Något som de nu arbetar med branschvis.  

Niklas Sigvardsson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och Magnus Jacobsson, riksdagsledamot för KD var överens om att politiken måste hedra sitt åtagande till överenskommelsen. Niklas lyfte behovet av flexiblare antagning till den högre utbildning och att de har lagt mer pengar till högskolan i sina budgetmotioner. Magnus fokuserade på yrkeshögskolans viktiga roll och att det livslånga lärandet är centralt för kompetensförsörjningen. Att det är flera olika budgetposter hos olika departement är ett problem, för att det livslånga lärandet ska nå sin potential.