Ja till avtal - nu har vi ett märke! 

Unionen och arbetsgivarnas parter har kommit överens om nya kollektivavtal för tjänstemän inom industrin och det i sin tur betyder också att vi har ett märke som är normerande för de förhandlingar som nu fortsätter på andra avtalsområden.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
ML MW

Publicerad 03 april 2023

Den 31 mars gick vi med några timmars marginal i mål med förhandlingarna på industrins område i avtalsrörelsen 2023. Det innebär att Unionen och arbetsgivarnas parter har kommit överens om nya kollektivavtal för tjänstemän inom industrin och det i sin tur betyder också att vi har ett märke som är normerande för de förhandlingar som nu fortsätter på andra avtalsområden.

Resultat

Det nya märkessättande avtalet gäller från och med den 1 april och har ett totalvärde på 7,4 procent för en  avtalsperiod  om två år fördelat på 4,1 procent år ett och 3,3 procent år två. Förutom löneökningar innehåller avtalet ökade avsättningar till deltids- och flexpension och en efterlängtad och viktig satsning på avtalens lägstalöner som höjs med 1350 kronor.

Resultatet innebär att vi lyckats förhandla fram en uppväxling av löneökningsnivån och få den högsta årstakten sedan Industriavtalet träffades. Samtidigt vet vi att det år ett inte blir fråga om reallöneökningar vilket är ett bekymmersamt läge och det finns stor förståelse för att medlemmar kan tycka att Unionen i en situation med hög  inflation  borde ställt lönekrav som kompenserar för ökade priser. Men det är viktigt att komma ihåg att det inte är en framkomlig väg. Att i ett läge av hög inflation och minskad köpkraft använda lönebildningen som                     kompensation riskerar att leda till en löne-och prisspiral som urholkar värdet av löneökningarna och det är inte en situation vi vill ha. Bedömningen är att vi nu har ett avtal på plats med en löneökningsnivå som inte riskerar att spä på inflationen ytterligare, som ger goda förutsättningar för att nå reallöneökningar igen år två och som ger mer pengar i plånboken över tid.

Höjning av lägstalöner

Det känns extra bra och viktigt i nuvarande ekonomiska läge att de med lägst marginaler får en förbättrad situation genom höjda lägstalöner. Lägstalöner berör i praktiken en liten grupp av Unionens medlemmar men som fackförbund står vi upp för medlemmars arbetsvillkor tillsammans och kravet på höjda lägstalöner handlar om solidaritet! För de individer som berörs har höjningen stor betydelse och de tjänstemän som jobbar i yrken där låga löner förekommer har dessutom ofta osäkra anställningar, korta kontrakt och höga krav för att få provision. Utöver en förbättrad situation för enskilda individer har höjningen betydelse för arbetsmarknaden i stort. Lägstalöner i våra kollektivavtal skyddar lönenivåerna på svensk arbetsmarknad och svensk arbetsmarknad ska ha bra villkor och schyssta löner.

Vad händer nu?

Nu går arbetet vidare med förhandlingar på Unionens övriga avtalsområden, till exempel med Almega där vi tecknar avtal inom tjänstesektorn. Systemet vi har i Sverige med att först teckna avtal i den internationellt konkurrensutsatta industrin som blir normerande syftar till att ge alla Unionens medlemmar så goda villkor som möjligt och stabila löneökningar över tid

Du och dina medlemmar håller er uppdaterad genom att gå in på samlingssidan för Avtal 2023 där det finns mer information om vad som gäller just ditt avtalsområde , vad som är aktuellt i avtalsrörelsen och du hittar även material samt frågor och svar om kraven som förhandlas.

Fortsättning följer!

Martin Linder, förbundsordförande

Martin Wästfelt, förhandlingschef