Äntligen positivt besked för etableringsjobb – parternas lösning för utanförskap i arbetslivet

Nu öppnas en dörr för personer som idag står långt ifrån den viktiga känslan av att ha en egen försörjning och ett arbete att gå till.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 12 sept. 2023

Det satt långt inne, men nu lämnar regeringen äntligen besked om att man inför etableringsjobb på svensk arbetsmarknad. Fack och arbetsgivare ligger bakom reformen som har varit startklar sedan länge. Det innebär att fler kommer att kunna ta steget ur arbetslöshet.

Etableringsjobb innebär att långtidsarbetslösa och utrikes födda som har svårt att få ett arbete kan erbjudas en anställning på heltid, med möjlighet till utbildning på arbetstid. Det handlar om en visstidsanställning som man kan ha som längst under två år, därefter är huvudprincipen att anställningen ska övergå till en fast anställning. Facken får inflytande så att systemet inte missbrukas. Nu ska parterna sluta branschvisa avtal för att reformen ska kunna sjösättas tidigast den 1 januari.

Arbetsgivaren anställer till en lägre kostnad, samtidigt som arbetstagaren får en statlig ersättning som kompenserar för den lägre lönen. Arbetsgivaren slipper onödig administration kring detta, och det är en viktig skillnad mellan etableringsjobben och andra subventionerade anställningar som erbjuds via Arbetsförmedlingen. Det är också ett viktigt skäl till att företagen är positiva till detta.

Ett avtal mellan Unionen, Svenskt Näringsliv ligger bakom etableringsjobben. Det är en helt unik överenskommelse på arbetsmarknaden som öppnar en dörr för personer som idag står långt ifrån den viktiga känslan av att ha en egen försörjning och ett arbete att gå till.

Etableringsjobben är, precis som Trygghetsöverenskommelsen, ett bevis på att partsmodellen levererar lösningar för svensk arbetsmarknad.

ML

Martin Linder

Förbundsordförande