Avtal klart för etableringsjobb 

Arbetsmarknadens parter har klivit fram och presenterat en väg in till arbete som är enkel, effektiv och anpassad efter individen.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
Martin Linder

Publicerad 05 dec. 2022

Långtidsarbetslösheten i Sverige har varit ett bestående problem under lång tid. Oavsett vilka som suttit i regering och vilken politik som förts har alltför många hamnat långt från arbetsmarknaden utan möjlighet att komma in. Nu har arbetsmarknadens parter klivit fram och presenterat en väg in till arbete som är enkel, effektiv och anpassad efter individen. Vi kallar det etableringsjobb och det är ännu ett av många exempel på hur den svenska modellen kan leverera lösningar för arbetsmarknaden. 

Etableringsjobbens konstruktion kan enkelt sammanfattas i en mening: Det är ett system där arbetsgivare kan anställa till en lägre kostnad samtidigt som individen får en rimlig inkomst och nödvändig utbildning för jobbet och där facken får inflytande så att systemet inte missbrukas. I och med att det är ett system som parterna på arbetsmarknaden själva utformat innebär det större chans att fler får arbete genom etableringsjobben. 

Det här är ett språng framåt för att stärka Sveriges välstånd och välfärd. Arbetslöshet är inte gratis. Tvärtom är det ett hot mot samhällsekonomin och därmed mot välfärden när färre arbetar och bidrar till det gemensamma. Det är oerhört viktigt att nyanlända och långtidsarbetslösa snabbt kommer i arbete och det är precis det som etableringsjobben ska leda till.  

Som företrädare för Sveriges största fackförbund Unionen är jag glad att vi kan bidra till att fler får ett jobb och en egen försörjning, och att det sker med ett kollektivavtal som grund.  

Martin Linder
Förbundsordförande