Nya avtal för 42 000 medlemmar inom IT och Innovation

Den 31 mars klubbades industriavtalet som i sin tur sätter det så kallade märket. Nu har de första avtalen även tecknats i tjänstesektorn där avtal med Almega träffats för medlemmar inom avtalsområdena IT och Innovation.

- Förhandlingarna med arbetsgivarna har tidvis varit tuffa men vi har lyckats teckna ett historiskt bra avtal för Unionens medlemmar samtidigt som vi tar ansvar för stabilitet och konkurrenskraft, säger Ia Hamn, central ombudsman på Unionen och avtalsansvarig för IT-avtalet.

De avtal som nu tecknats med Almega följer märket vilket innebär ett samlat avtalsvärde om 7,4 procent över en avtalsperiod om två år. I avtalsvärdet ingår såväl en unik satsning höjda lägstalöner som ökad avsättning till flexpension.

- I avtalet för IT har vi förutom den särskilda satsningen på höjning av lägstalönerna nått framgång i stärkta skrivningar för fackligt arbete, arbetsmiljö och återhämtning, fortsätter Ia Hamn.

Just fackligt inflytande på arbetsplatserna har varit en central fråga under årets avtalsrörelse . Almega har inom de flesta avtalsområden framfört krav på att inskränka fackens möjligheter till inflytande, något som vi har kallat MBL-light. Dessa krav har Unionen avvisat under förhandlingarna och med gott resultat då de inte finns med i det slutgiltiga avtalet.

- Vi är nöjda över den avtalsöverenskommelse vi slutit och ser fram emot att detta implementeras ute på arbetsplatserna, avslutar Ia Hamn.

Nu fortsätter förhandlingarna på övriga områden inom Almega där vi jobbar vidare för att Unionens medlemmars intressen tillvaratas, att märket följs och att vi får ett förhandlingsresultat som ger bästa möjliga avtal.

Till avtalswebben 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg