Ny version av material om "Märket"

Nu finns en omarbetad version av en broschyr om Märket kallad "Bästa möjliga nivå. En broschyr om din lön och det vi kallar Märket". Det går bra att beställa materialet och sprida/diskutera på din arbetsplats inför att takten börjar öka i avtalsrörelsen.

När Unionen ska förhandla fram nya villkor i kollektivavtalen under avtalsrörelsen handlar mycket om nivån på löneökningarna. Hur mycket ska lönerna öka på en kollektiv nivå under avtalsperioden? Den siffran kallas ”Märket” och är ett verktyg för att du som jobbar ska kunna få en stabil och rimlig löneökning över tid.

Nu finns en ny omarbetad broschyr om Märket som du kan beställa hem till arbetsplatsen och använda i samtal/diskussioner inför de kommande avtalsförhandlingarna. Du kan beställa materialet här. (Obs! Kräver inloggning)

Inom kort kommer även en engelsk version av underlaget. 

Här på unionen.se finns också en hel del information om märket och vilken roll det spelar i lönebildningen på svensk arbetsmarknad.
Läs mer här.
 

Tillbaka till avtalswebben.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg