Facken inom industrins avtalskrav: Löneökningar på 4,4 procent

Uppväxlad löneökningstakt, avsättningar till deltidspension/flexpension och en särskild satsning på höjning av avtalens lägstalöner. Det är Facken inom industrins gemensamma krav inför avtalsrörelsen 2023

Löneökningar

Facken inom industrin kräver löneökningar på 4,4 procent i den kommande avtalsrörelsen. Kravet är grundat på noggranna överväganden av de ekonomiska förutsättningarna både nationellt och internationellt. Med utgångspunkt i en stärkt svensk konkurrenskraft ser Facken inom industrin nu goda skäl att växla upp löneökningstakten och ställer därför ett högre lönekrav än i de senaste avtalsrörelserna.

Särskild satsning på lägstalönerna

Den nuvarande situationen gör att Facken inom industrin i den här avtalsrörelsen vill lägga extra fokus på de som har de lägsta lönerna. Därför kräver Facken inom industrin en extra satsning på lägstalönerna i avtalen.

Avsättning till deltidspension/flexpension:

Systemen för deltidspension/flexpension som finns inom industrin ger möjlighet till en anpassning av arbetstiden när man närmar sig pensionering. Facken inom industrin vill se en fortsatt höjning av avsättningen till dessa system.

Avtalsperiod:

Utgångspunkten för avtalskraven är ett ettårigt avtal.

Förslaget till avtalsplattformen i sin helhet kan du läsa på Facken inom industrins webbsida.

Tillbaka till avtalswebben.

Bästa möjliga nivå - varför mest inte alltid är bäst

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg