Checklista för löneanspråk

Det finns inga lagstadgade lönenivåer i Sverige. Men det finns ett antal faktorer som påverkar hur rimligt ditt löneanspråk för den nya tjänsten är. Här svarar Unionens medlemsrådgivare på en av de vanligaste frågorna från medlemmar: vad kan man kräva i lön?

Bli medlem direkt!
error-triangle Created with Sketch.

Teknisk uppgradering den 18 maj

Idag den 18 maj kommer unionen.se att vara tillfälligt stängd för underhåll mellan kl. 17-19 eftersom vi uppgraderar våra tekniska system. Vi ber om förståelse och önskar välkommen åter!

Ett rimligt löneanspråk
Se vilka frågor du bör ställa dig och hur du kan tänka för att hitta ett rimligt löneanspråk.

Vill du veta vad som vore ett rimligt löneanspråk, om du skulle få den där nya tjänsten? Okej. Börja med att kolla marknadslönerna.

Marknadslöner är egentligen ingen statistik i sig, utan en kvalificerad bedömning utifrån bland annat statistik men också den ekonomiska utvecklingen inom olika branscher och den allmänna konjunkturen.

Det innebär att marknadslönerna ger en superaktuell lönebild, men också att det kan råda ganska stora spann i lönelägena.

Vill du framstå som extra påläst och ambitiös - vilket naturligtvis är en fördel i en förhandlingssituation - kan du också grotta ner dig i den faktiska lönestatistiken.

Inom många branscher förändras titlarna fort vilket innebär att du kanske inte hittar din exakta yrkestitel i statistiken som alltid är en bild av fjolåret (eller tidigare). Då får du titta på näraliggande yrken och göra en egen avvägning. 

Unionens lönestatistik, som bygger på uppgifter från våra drygt 650 000 medlemmar på olika nivåer inom det privata näringslivet och ideell sektor, har ofta en mer nyanserad och aktuell titelflora än andra lönestatistiska källor.

Motivera ditt löneanspråk

När du har kollat både marknadslönerna och statistiken är det dags att förbereda dig på att kunna motivera den lön du vill ha, när arbetsgivaren ifrågasätter ditt löneanspråk. 

Tänk ut ett par tre konkreta exempel på vad du kommer kunna bidra med till verksamheten genom dina personliga egenskaper, din unika kompetens och din specifika erfarenhet.

Andra faktorer som du bör ta med i beräkningen är hur tungt ansvar som kommer att ligga på ditt bord, om du till exempel kommer att hantera företagets ekonomi eller grundläggande IT-system samt om du kommer att ha en arbetsledande position som teamledare, projektledare eller dylikt.

Om du kan kan ett eller flera språk, programmeringsspråk eller verktyg som kan komma till användning i tjänsten bör du lyfta det, liksom om det finns en stor efterfrågan på just den kompetens du har.

Finns kollektivavtal på arbetsplatsen? 

Bra, då har du rätt till en årlig lönerevision , men också tillfälle att få din chefs motivering till varför du har den lön du har och vad du kan göra för att få upp den. Utan kollektivavtal har du inte någon given rätt att kräva någon löneutveckling över huvud taget.

Rörlig lönedel?

Det kan vara så att du har någon form av rörlig lön utöver grundlönen. Provision, resultatlön  och  bonus  är exempel på olika typer av rörlig lön. Det finns ingen lagstiftning kring  rörliga lönedelar  utan det är något som du och din arbetsgivare kommer överens om er emellan.

Tänk på att det formuleras och skrivs in på ett tydligt sätt i avtalet er emellan vad som gäller och hur den rörliga lönen kan påverkas under olika omständigheter, eller om det finns en policy eller en skrivelse i kollektivavtalet som reglerar detta. 

Vad är andra förmåner värda?

Sedan finns förstås även annat än själva månadslönen som kan göra tjänsten attraktiv, som fler betalda semesterdagar, friskvårdsbidrag, möjlighet att leasa bil, cykel eller något annat. Vad skulle vara mest värt för dig?

Jämför med de kostnader du har i dag och vad förmånen faktiskt skulle vara värd för just dig.

Hur mycket kan vår inkomstförsäkring ge?

När du blir medlem i Unionen ingår en av marknadens bästa inkomstförsäkringar, utan extra kostnad. Med den som komplement till a-kassan har du en tryggare ekonomi.

Räkna på det här: 

Månadslön före skatt:

Räkna ut vad inkomstförsäkring och tilläggsförsäkring ger dig!